X
تبلیغات
رایتل

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیمانه

پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387
جبران خلیل جبران : به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ، که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن.
ژرژ هگل : ملت ها احکام صحیح خود را از تاریخ دریافت می دارند.
فردریش نیچه :زمین روزی از آن ابرانسان می شود .
اُرد بزرگ : تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار زجر آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .
اشتیل : انسان ترکیب عجیبی است و در عین ناچیزی خود را برتر از همه می شمارد .
اُرد بزرگ : تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است .
بزرگمهر : خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دل آزرده شود ، هرگز دل نمی بندد .
ادوارد فیلیپس : مردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت .
اُرد بزرگ : ترس از جدایی ، جدایی ببار می آورد .
فردریش نیچه :حتی از میان پر دلترین کسانمان چه اندک اند آنان که دانایی خویش را تاب توانند آورد.
کمار : تمرکز در معنای اصلی و درست کلمه توانایی دقت و توجه ذهن روی یک موضوع واحد است.
بودلر : شعر راستین ، انکار بی داد است.
جبران خلیل جبران : کسی که بخشش می کند زمانی به نشاط واقعی دست می یابد که پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را بپذیرد .تلاش برای یافتن چنین شخصی ، از ایپار لذت بخش تر است .
بولور : افکار ما بسان درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند . به نسبت بزرگی گلدانی که ریشه های آنها را در خود زندانی دارد رشد می کند .
اُرد بزرگ : تن پوشی زیباتر از خوی نیکو نمی شناسم .
آلجر : مردمان غالباً نقص دلیل خویش را با خشم می پوشانند .
جبران خلیل جبران : درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم .
اُرد بزرگ : توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید.
بزرگمهر : خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد .
فردریش نیچه :خدا پنداریست ! اما چه کسی است که این پندار را بیاشامد و نمیرد؟
بورنز : ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود .
بردون : با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .
کونگ تین گان : فرزانگان سخن نمی گویند، بلکه با استعدادان سخن می گویند و تهی مغزان بگومگو می کنند.
ارد بزرگ : چهارچوب فرازمندی شهر در دو چیز است نخست گرامی داشت آدمیان و دگر دیوار .
ادوارد یانک : تولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست
فردریش نیچه :خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند.
کولتون : افرادی هستند که نور چشمی شانس و اقبالند و هر وقت سقوط می کنند مانند گربه روی دو پا بر زمین می نشینند .
تورئو : حقیقتی از این سراغ ندارم که انسان می تواند با تلاش زندگی خود را متعالی سازد .
جبران خلیل جبران : و مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز ذات عظیم آنها که به سوی آسمان سیر می کند ، شکاری ندارد .
اُرد بزرگ : پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما رخنه و اثر خواهند کرد .
اتومی : جاه طلبی شهوتی است که هرگز فرو نمی نشیند ، بلکه با لذتی که از آن فراهم می شود پیوسته مشتعل تر و جنون آمیز تر می شود .
اُرد بزرگ : دارایی با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم .
باس : بزرگترین بدبختی آن است که طاقت کشیدن بار بدبختی را نداشته باشیم .
بزرگمهر : پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند .
بارتول : آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با یکدیگر متحد می شوند .
آندره مورا : افراد دانا کوشش دارند خود را همرنگ محیط سازند ولی اشخاص دیوانه سعی می کنند محیط را به رنگ خود در آورند ، به همین جهت تحولات و ترقیات اجتماع به دست دیوانگان بوده است .
اُرد بزرگ : ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .
سامرست مرآم : پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافی نصف امکانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد .
جبران خلیل جبران : هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید .
برنارد روسن پی یر : جستجوی حقیقت دیوانگی مطلق است ، چه موقعیکه به حقیقت رسیدید ممکن نیست به کسی بگویید و دشمن شما نشود .
بروکس آدامز : با مشکلات می جنگیم که به آسایش برسیم ، وقتی به آسایش رسیدیم آسایش را غیر قابل تحمل می دانیم .
فردریش نیچه :خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.
ارد بزرگ : ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به زر.
آندره مصورا : بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است .
اُرد بزرگ : ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط دودمان ها هستند . و خاندان بی ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده از نیاکان آنها، به هزار گونه برداشت می شود .
الین چانک : آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار .
بازیل : حافظه پرونده تخیل و گنجینه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن اندیشه است .
بایزید بسطامی : یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی .
جبران خلیل جبران : قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد ولی گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید ، بشنوند .
اُرد بزرگ : راهی جز نرمش و بازی با زندگی نیست .
هانری استانتون : تمام دنیای پهناور را بگردید ، دری بر روی آدم بی پول گشاده نخواهید یافت .
بزرگمهر : خرد ، آدمی را گرانبهاترین چیز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن نیست ، و بهتر است که مرگ وی را دریابد .
ارد بزرگ : رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .
هربرت مارکوزه : آزادی تلاش خردمندانه آدمی در جستجوی علت حادثه هاست .
نرمن وینسنت پیل: وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود.
نت رایلی : اگر در کارتان در حال پیشرفت نیستید و بهتر نمی شوید ، پس دارید بدتر می شوید.
فردریش نیچه :حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است.
ارد بزرگ : درون ما از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست .
هنری گیلر : انسان بزرگتر از یک جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است .
لویی پاستور: مسرات حقیقی در اثرازدواج بدست میآید
اُرد بزرگ : در هر سرنوشتی راز و اندیشه ای نهفته است .
اشپنگلر : مردان بزرگ تاریخ سرنوشت ملتها را تعیین می کنند.
جبران خلیل جبران : نصیحت جبران خلیل جبران به زوج های جوان به هنگام شادی :و همگام نغنمه ساز کنید و پای بکوبید و شادمان باشید ، اما امان دهید که هر یک در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها .
چون تارهای عود که تنهایند هر کدام ، اما به کار یک ترانه ی واحد در ارتعاش.
بزرگمهر : دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر .
جبران خلیل جبران : شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم.
نیدو کیوبین : هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به زندگی تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد.
اُرد بزرگ : دیدگاه توده آدمیان بهترین پشتیبان برگزیدگان است .
هوراس : وقتی که پرکاهی به چشمتان می رود ، آن را بیرون می آورید . وقتی عادتی بد وارد روح شما می شود ، می گویید : سال دیگر معالجه اش می کنیم .
لابرویر : سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است.
اُرد بزرگ : در کنارمان دلروبایمان هست و اگر نیست ، رهسپار رسیدن به اویم ، پس تنهای وجود ندارد .
کاترین پاندر : یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید: چگونه آرمان ها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائید و همواره آرزوهایی کنید که صادقانه می خواهید نه آن چرا که فکر می کنید شاید بتوان بدست آورید.
نانسی سیمس :هر روز همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را زندگی کرده ای.
اُرد بزرگ : کژی و ناراستی ، شکافنده و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .
لقمان: شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب.
بزرگمهر : در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید .
اُرد بزرگ : کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.
جبران خلیل جبران : گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه ای که خود نمی دانید ، کشف خواهد شد .
هنری وان رایک : حافظه آفریده ای هوس باز و مستبد است . هرگز نمی توانید بگویید که از کرانه دریای زندگی چه سنگریزه ای را بر می گیرد و در گنجینه خود نگاه می دارد ، یا کدام گل ناشناخته ای را از مزرعه می چیند ، و به عنوان رمز اندیشه هایی که در اعماق قرار گرفته اند و روزی اشک به چشم می آورند حفظ می کند . و با این همه در این شک ندارم که مهمترین چیزها آنها هستند که بهتر به یاد می آیند .
لامنه : درسهائی که بر زانوی مادر آموخته شده ، آموزش هایی که پدر داده ، همراه با داستانهای شیرینی که در کنار بخاری به گوش خورده ، یادگارهای شیرینی است که هرگز کاملاً از یاد نمی رود .
ارد بزرگ : کسی که کردار شایسته را زیر پا می گذارد توانایی نمی یابد تا پا بر نخستین پله پیروزی بگذارد
فردریش نیچه :حقیقت مانند آب دریا است چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد.
هانری بروکس آدامز :ما با مشکلات می جنگیم تا آسایش بیابیم ، ولی وقتیکه آسایش یافتیم آن را غیر قابل تحمل می یابیم .
بیلگلد : من در زمان خودم با معدود افرادی مواجه شدم که اشتیاق شدیدی به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند.
بیگن : تن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است .
اُرد بزرگ : کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه توانایی انسانهای فرهمند .
سیسرون : آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم .
لایب نیتس : من احساس می کنم مختارم پس مختارم.
ارد بزرگ : کوششهای سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است .
بزرگمهر : در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است .
همر : آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد .
لوتر : دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود .

ماخذ : روزنامه اعتدال
http://www.etedaldaily.ir/pub/1387/Kho/06/html/page5.html#36634
نظرات (81)


زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می‌یابد. آنین نین

زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی

زندگی از بودن شروع می شود و تا شدن ادامه می یابد . ارد بزرگ

زندگی من همواره چون فاجعه ای بوده است که هرگز اتفاق نیافتاده بود !!! . أوئستین وویک

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. بودا

زندگی هوس یکی شدن برای عشق ورزیدن که توی جمع باشی و هم کلامی برای خودت پیدا کنی. یکی که مکمل عشقت باشه وکاملش کنه. قرار نست که اون حتما موافق جنست باشه، قراره که عاشق باشه وهمدل باشه . بنجامین دسریل

زندگی کردن چون مجموعه ای ست از لایه های زیرین یک سازنده گی عاشقانه ایست که دوباره و دوباره در طول زندگی بازسازی می شود اینرا زمانی باور می کنی که آنرا امتحان کرده باشی!!! . بیورنست یئرن

زندگی بدون عشق همچون درختی است بدون شکوفه و باروبر. جبران خلیل جبران

زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کن. جان دیوئی

زندگی چیست ؟ یک مزبلۀ کثیف ، یک قتلگاه فجیع ، یک دارالمجانین بزرگ که تا کنون تحت هیچ قانون منظمی اداره نشده است . ویر

زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . ژری تایلر

زندگی تراژدی است برای آن‌کسی‌که احساس می‌کند و کمدی است برای آنکه می‌اندیشد.ژان دلابرویر

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید . جبران خلیل جبران

زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است. رابنیندرانات تاگور

زندگی با عشق هرگز تیره نیست. لئو بولیسکا

زندگی بدون موسیقی اشتباه است . فردریش نیچه

زندگی کوتاه است اما طولانی ترین چیزیست که در اختیار ما انسانها قرار دارد. فررد هاند هاین

زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط میرسند کارهای ضروری خود راانجام دهند!!! . فرد هند فاین

زندگی ما ، زائیده اندیشه ماست. مارک اورل

زندگی خواب است و عشق رؤیای آن . موسسه

زندگی بازیچۀ دست اقبال نیست ، بلکه فرصت عظیمی است که باید از ان استفاده کرد و مغتنمش شمرد . مارون

زندگی به چیزی نمی ارزد ، اما ارزش هیچ چیزی به اندازه زندگی نیست. مالرو

زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه وعقل نیست. مارک تواین


سلام
واقعا وبلاگتون عالیه و از مطالباش خیلی استفاده میکنیم
خسته نباشین و خدا قوت
زیبایی از رنج زاده میشود.
مرسی عالی بود کمتر سایتی دیگه با این جور محتواها پیدا میشه
اهوارا مزدا یارتان
زیبا بود
خیلی خیلی خوب و آموزنده بود همه مطالبش
مرسی
سلام
وبلاگتون زیباست
واقعا جملات آموزنده ای نوشتی موفق باشی
با سلام واحترام وبلاگ بسیار جالب وبا ارزشی دارید بنده نیز مطالبی را با اجازه جنابعالی کپی کردم
اووووووووح خیلی عالی بود جملات شما بسیار بسیار آموزنده بود کلی استفاده کردیم از وبلاگتون
خیلی خوب بود
ممنونم
سلام صبحتون پراز خوشی
زندگی شطرنج دنیا ودل است
قصه ی پر رنج صدها مشکل است
ولی با همه اینها باید زندگی کرد
آرزوی بهترینها را برایتان دارم و خیلی علی بود
زندگی بازیست ما خود صحنه می سازیم تا بازیگر بازیچه های خویشتن باشیم.
زندگی بازیست ما خود صحنه می سازیم تا بازیگر بازیچه های خویشتن باشیم.
سلام

خسته نباشید

مطالبتون خیلی جالب و مفید بود

ولی پیشنهاد می کنم کاملترش کنید نیمه کاره رهایش نکنید

بسیار زیبا بود.
خیلی عالیه.مچکرم
سلام
باید بگم مطالب بی نظیری جمع آوری کردین
ممنون
واقعا عالیه هما بهتر هم می توننه بشه
سلام خیلی جالب بود خسته نباشید اگه میشه بعضی وقتها این مطالب رو به ایمیل یا وبلاگ من بفرستید ممنونم
تشکر بسیار عالی .
مرسی مطالبت عالیه گلم بازم بنویس
فوق العاده بود مرسی
تو را دوست دارم بدون آنکه دلیلش را بدانم. محبتس که دلیل داشته باشد یا احترام است یا ریا!!!
بسیار مطالب جالب و خواندنی مچکرم خیلی ممنون
واقعاٌ مطالب سایتتون عالیه دستتون درد نکنه فقط یه چیز کم داره اونم اینه که به نظرم حرف وکلام ائمه (ع)درش نیس و فکر نمی کنم اونا چیزی کم گذاشته باشن . ممنون میشم اگه اینرو هم به وبلاگتون اضافه کنید خیلی بهتر میشه بازم ممنون
عشق بر تدبیر خندد زان که در صحرای عقل / هرچه تدبیر است جز بازیچه ی تقدیر نیست-مطالب عالی بود.خداقوت
خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب
خوب بود ولی کاشکی یه داستان ناز واسه من می نوشتین تا تصویرسازی کنم!!!
خیلی عالی
حس می کنم شما چیزایی رو نوشتید که من نیاز داشتم بشنوم
سلام.بایدبگم واقعا مطالب وبلاگتون زیبا واموزنده هست..........بشریک بودن است وانسان یک شدن
وقتی انسان ذات خویش را به خداوافرینش از دست می دهد.ذات خویش را به انسانیت وجوهره وجودی خویش از دست خواهد داد.
دستتون درد نکنه واقعا مطالب خوبی اند خدا قوت
آهنگتون باخوانندش به من آرامش میده مطالبوکپی میکنم بعد بخونم بیشتربه آهنگتون گوش میدم ممنون
سلام . واقعا خسته نباشید عالی بود چند روزی بود داشتم دنبال هچین مطالب قشنگی میگشتم کوتاه و پر معنا . دستت درد نکنه خدا قوت بده انشاءالله
مرسی . عالی بود
سلام . خسته نباشید .از جملات دکتر شریعتی استفاده کنید
zendegi sabz bodanesh daste ma nist ama zard budanesh daste mast
این وبلاگ آدم رو به فکر کردن میندازه
بسیار زیاد خوب و منطقی بود
زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست
امتحان ریشه هاست
من که لذت بردم و استفاده کردم
عشق
امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام. شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سرتو ایستاده است.امیر برگشت و دید هیچکس نیست.شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!!عاشق به غیر نظر نمی کند
سلام وقت به خیر وبلاگ تون عالیه ممنون
بسیار جالب بود مرسی از تلاشتون
خیلی عالیه ممنون

سلام
خسته نباشین
خیلی دلم گرفته بود ولی با این سخن امیدوارشدم
ممنون قشنگ بود
متشکرم
سلام خیلی زیبا بود ممنون
( تعداد کل: 81 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد