X
تبلیغات
زولا

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

بهترین سخنان حکیمانه

پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387اُرد بزرگ : دودمان بی ریش سفید ، همچون خانه بی پوشش و بام است .
کریستوف مارلو : مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی .
اُرد بزرگ : فرزند نانجیب ، آتش زندگی پدر است .
کامپ پل : چشمان زیبای اشکبار از لبخند زیباتر است .
فردریش نیچه :آه ؛ ای مجنون مهربان ؛ زرتشت ! ای شیدای اعتماد ! تو همیشه همین سان بوده ای . تو همیشه با اعتماد به هر چیز هراسناک نزدیک شده ای .
تو همیشه می خواهی هر غولی را بنوازی. هرم نفسی گرم و کمی موی نرم بر پنجه ؛ همین بس تا تو یکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوی.
عشق خطری است در کمین تنهاترین کس. عشق به هر چیزی که زنده باشد و بس ! براستی ؛ خنده آور است جنون و فروتنی من در عشق !
اُرد بزرگ : فرمانروا ، به یک دست شمشیر کیفر بدکاران و بدست دیگر ، پاداش و بخشش نیکوکرداران را دارد .
ژرژ بانه : انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده می‌کند
اُرد بزرگ : بیچاره توده ای که ، فرمانروایانش ، رایزن ( مشاور)! ، و رایزنشان ، فرمانروا هستند .
فردوسی خردمند : اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری .
داوید شوارتز : اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد.
اُرد بزرگ : بدکار ، در خنده اش تپیدن دل دردمند را زوزه می کشد .
فنلون : اگر ما به معایب کوچک خود اعتراف می کنیم برای آن است که به طرف خود بفهمانیم که از معایب بزرگتری بری هستیم .
ارد بزرگ : بدخو ، زندگی اش کوتاه است .
فردریش نیچه :آنچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناک نمی کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است.
جبران خلیل جبران : هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید ، هرگز هیچ نیابید .
فنلون : شخص باید لایق ستایش باشد ولی از آن بگریزد .
فردریش نیچه :انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد.
علی شریعتی : تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و منافق می سازد و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آن را می پذیرد .
فردریش نیچه :انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد.
فنلون : اشخاصی که بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند
اُرد بزرگ : بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .
سی فوستر : همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم .
نیچه : خودستایی مایل است که بوسیل? شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد .
اُرد بزرگ : بدگویی ، رسوایی در پی دارد .
سنگا : اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت ...
اُرد بزرگ : بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .
فردوسی خردمند : رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست .
غزالی طوسی : زبان عضویست که وزنش اندک و کم ولى عبادت و گناهش بسیار بزرگ است " .زبان با یک تهمت نابجا ، یا یک دروغ ، قدرت دارد آبروى پنجاه ساله انسان بى گناهى
را بریزد ، یا مال و جان بى تقصیرى را بر باد دهد .و زبان مى تواند با گفتار الهى بین دو نفر را اصلاح نموده ، آبروى مسلمانى را حفظ کند ، و مال و عرض مؤمنى را از خطر برهاند آرى ! این است طاعت بزرگ او .
فردریش نیچه :آموزش اندیشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشانی از آن نمی توان یافت ؛ حتی در دانشگاه ها ؛حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان ؛ آری می بینم که منطق به عنوان یک نظریه ؛ کار و تکنیک ؛ دارد به سستی می گراید.
اُرد بزرگ : بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی انسانهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.
فرانسیس بیکن : انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن یک فرصت خوب در زندگی باشد خود آن را به وجود می آورد
اُرد بزرگ : بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .
فنلون : وفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده می سازد .
اُرد بزرگ : بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .
سونی‌ اسمارت : با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید.
ارد بزرگ : به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به نعمت اش نیز بیاندیش .
کمبرلند : من اندیش? خود را در معرض این فکر مسخر? رندانه قرار نمی دهم که هرچه بر سر آدمی می آید ، خیر و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسی از پیشامد به بهترین وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است .
فردوسی خردمند : بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد .
اُرد بزرگ : به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، ومی گویند : باز ما را درخواهی نورد .


ماخذ : روزنامه اعتدال
http://www.etedaldaily.ir/pub/1387/ord/23/html/page5.html#35816
نظرات (5)
بسیار ممنون از وب جالبتون.پیروز و سبز باشید.
آیا می خواهید بزرگترین حماقت عمرتان را انجام دهید؟
پس به وبلاگ من بیایید![نیشخند]
بد نبود
عالی بود مطالبتون / خیلی خیلی ممنون


انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است که سلامت باشد و بیکار بنشیند . کازوبونانسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارتبن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و ... ارد بزرگبه گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدیما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم . نیچهنفرت به همان اندازه دوست داشتن ، خوب است . یک دشمن می توان به خوبی یک دوست باشد . برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد .جبران خلیل جبرانهرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد . جی.پی.واسوانیمیان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است. شو کینگدشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسلۀ دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدییک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگبی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمندموفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلیهستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی . گواتما بوداهیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد .گوتهزندگی بخت آزمایی بزرگی است که فقط بلیط های برنده را می توان دید» ضرب المثل سانسکریت درختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. یوستین گوردرانسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل شود، وقتی که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند در صلح و صفا با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند . ک.گ.یونگهنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگجامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروشبهترین بخشی را در هر فرد جست وجو کن و این را به او بگو. همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم. نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر. جبران خلیل جبرانموفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد . سری چینمویاگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید! . توکاراماز آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . ارد بزرگبعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستونوجود شما چنان صدای رسایی دارد که نمی توانم سخنانتان را بشنوم. امرسونعجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک درستی نداریم . یوستین گوردرمهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را طلب می کنند. میگوئل سرانویما انتخاب کرده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. دبی فوردناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگمبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائلکسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود . میگوئل د اونامونولازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور به پای شما در خواهد غلطید . فرانتس کافکا«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم . سوامی ویو کاناندادانای فرزانه بی‌آنکه گام سپارد، می‌داند بی‌آنکه بنگرد، می‌بیند بی‌عمل، سامان می‌دهد . لائو تسهاگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . ارد بزرگبیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولادو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم . کوئیلوآنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می ورزد. او به سویم می آید . اگاواد گتیااگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی . کنفسیوسغفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید! . منسیوسهر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگآنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمنداندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدیسکوت دردناک است. اما در سکوت است که همه چیز شکل می گیرد و در زندگی ما لحظه هایی هست که تنها کار ما باید انتظار کشیدن باشد. درون هر چیز در اعمال هستی، نیرویی هست که چیزی را می بیند و می شنود که هنوز قادر به درکش نیستیم، هر آنچه امروز هستیم، از سکوت دیروز زاده شده است. جبران خلیل جبرانبه راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. تاولرفصیح ترین زبان عمل است . شکسپیراز دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتنآدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن . ارد بزرگای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی ، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید . آنتونیو ماچادوتنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنریصداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسنکسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاوآنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودیصدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگهرچه بیشتر دعا کنید خداوند بیشتر دوستتان خواهد داشت . امام صادق(ع)غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنیانسانیت نیازمند حقیقت است . بیکنتنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتنرُلهایی که در صحنۀ زندگی به عهدۀ ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفۀ ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتتکسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . ارد بزرگبرای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتیچاره ترس روبرو شدن با چیز ترس آور و تماشای آن است . روتر فوردبیم و امید همیشه توام با هم هستند . لاروشفوکوای بشر بی شعوری که نمیتوانی کرمی را بیافرینی .... با این وجود یک دو جین خدا میسازی . مونتنیهرگز با پو ل نمیتوان یک سرباز خوب ، معلم خوب ، هنرمند خوب، یا یک کارگر خوب ساخت .. . جان راسکینسعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره توایدسکوت بهترین تحقیر است. برنارد شاوخود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندییک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست. برنارد شاوآن که از مرگ می ترسد از خودش می ترسد. حسن زاده آملیفرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمندآیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟. ارد بزرگنگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولزبیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند. برنارد شاوبه تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند. برنارد شاوهر که احسان های خود را بشمارد خود را از بین برده است. امام حسین (ع)بهترین سیاست صداقت است. سروانتسهیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . ارد بزرگبرکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده نیکوان دانید . عبید زاکانیزندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتینتنهایی در بهشت هم ارزشی ندارد . برنارد دوسن پیرهیچ تنهایی وحشتناک تر از خود پسندی نیست. امام حسین (ع)هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارتنمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. ارد بزرگبرای انسان تیره بخت، مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چیسطبیعت هنر خداوند است. دانتهاز دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کنو امید به فردا داشته باش. آلبرت انیشتنرقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد. دکارتدوستس مسئولیتی شیرین است. نه یک فرصت. جبران خلیل جبرانبدگویی ، رسوایی در پی دارد . ارد بزرگاگر دوستت را در تمامی شرایط درک نکنی. او را هرگز درک نخواهی کرد. جبران خلیل جبرانزمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند. کرنیثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست. سوجیننیرومندترین مردم کسی است که خشم خویش نگه دارد. افلاطونخـدایا تـو چگونه زیـسـتـن را به مـن بـیاموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت . علی شریعتیبا ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . ارد بزرگابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمنددوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکزاز شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطونبیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. امرسونستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگزود پاداش دادن، کمال بزرگوار است. امام على (ع)تاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکینبیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . ارد بزرگهنوز خنجر خون آلود قاتلی پهلوی مقتولش نیامده که پنجۀ ثالثی گلویش را می فشارد . محمد مسعودگوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی خردمندسربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیردوستی تنها برآیند نیاز ما نیست از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگهیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتینتاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد.جین کاکتیوانسان تنها یکبار زندکی میکند درنتیجه , امکان آن بسیار کم خواهد بود که چیزی را دوبار تجربه کند که بیشترین شوق و هیجان را باو میداد!!! . لانگه لونینگاز آنجایی که می توانیم آینده را کنترل کنیم نباید آن را پیش بینی نماییم ( درست همانطوری که هوای درون خانه را پیش بینی نمی کنیم زیرا آن را کنترل می کنیم).تا آنجایی که می توانیم به تغییراتی که نه برآنها کنترل داریم نه انتظارشان را داریم (مثل راندن اتومبیل) واکنش فوری و موثر نشان دهیم ، به پیش بینی آن نیازمند نیستیم.هرچه بیشتر بتوانیم خود را با چیزی که کنترلی بر آن نداریم سازگار کنیم ، نیازمان به کنترل آن کمتر می شود. راسل ایکافشهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . ارد بزرگاگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید، بگذارید این باشد: برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد. من شادم برای این که زنده ام! زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از آن لذت می برم." مجله سبزاگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگآرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچهمسلم است که در زندگی بسیار ساده تر است که انسان به داخل شهر رفته در رستورانی ساکت وآرام به آسوده گی بنشیندونوشیدنی خود را بآرامی بنوشد در زمانیکه اساس زندگی بر پایهء تلاش جهد وسازنده بنا شده است!!! . آریلد نیگوستمن فکر میکنم هیچ احساسی رهائی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد وقتی که جرأت کنی در زندگی بمانند یک اتومبیل مجدد بچرخی و دور بزنی!!! . ماریه بونه ویسپادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگمن احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت!!! . أوله نوئرراگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری. ماکلوم اس فوربسبسیاری افراد زمان زیادی را صرف می کنند تا زندگی خود را بسازند بی آنکه بدانند در این جستجو هرلحظه در حال زندگی کردن هستند!!! . پئر بُورتنبزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه ، در آنست که پیش از کسب آمادگی لازم پشت میز مدیریت بنشیند . ارد بزرگبرای من سفر مانند مجازاتی ست که بخود می دهم در زمانی که زندگی در نگاهم بسیار آزار دهنده و تلخ می شود!!! . برگلیوت هوبک هافپول در تمامی دنیا مانند یک بیماری ویروسی است که مردم دنیا نمی توانند از شر آن خلاص شوند!!! . جورج آپنسرابطه من با پول ، این گونه است که من هرگز اهمیتی به آن نمی دهم . اینگوارد آمبیورسنسعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. مارکوس گداویراندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگبیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان دربارۀ آنها می کنند . کولتونبرای من بزرگترین مسئله دو جانبه در زندگی این است که عاشق کسی باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماریا مُراستُودداشتن یا بدست آوردن کسی آنقدر ها مهم نیست آنچه مهم است این است که عاشقانه یکدیگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سی دبرِرگمن فکر میکنم همه زندگی رویائی ست از عشق! . أوله پاسهمن میدانم که من زیباترین عشق خود را در یک کتابخانه ملاقات خواهم کرد! . هاوارد سیلتهجز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . ارد بزرگجز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی خردمنداگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . جبران خلیل جبراندر میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتونپیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . ارد بزرگخوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورلراز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسونآدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی که هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچههرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم
زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)
زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت متوسطی را به زندگی می بخشد)
چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)
ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوزارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . ارد بزرگدر زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی. نینا کارین مونسنمن هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاری شود که می خواهم انجام دهم!!! . کارستن ایس شندر کار یک سیاستمدار عشق بایدنقطه یا نشانه هر هدف باشد!!! . رئول استیناین کمکی نیست که تو مداوم کاری را انجام دهی که از عهده ء آن بر میائی مهم این است کاری را بتوانی انجام دهی که تاکنون نمی توانستی و یاد نگرفته بودی!!! . بیانجار هُوُفآدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . ارد بزرگایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.
وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند .
اگر انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترینها از شما بگریزد حیرت انگیز است . ویلیام جییمزآن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهرتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بانو کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.
پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبرانخویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگاز ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچهتغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردردنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگابله ترین آدمیان آنانیند که با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . ارد بزرگانسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکییک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست چنین مشکلی وجود دارد!! . آتله سربرگغذایی را بخور که می پسندی ,لباسی را پبوش که مردم می پسندند. ادیباناول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوستهاولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاوراگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقماندر پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . ارد بزرگازدواج چیزی جز یک دوستی که به تصویب پلیس رسیده است نیست . سارا برناردانش اقتصادی چیز شیرینی است اما برای اقتصادانان در این معقوله هیچ دینامیت هیجان یا کششی در آن پیدا نمی شود بخصوص در مقابل آنانی که بدنبال رویا و آرزوهای بزرگ می روند و سعی می کنند آنرا انجام داده و کنترل کنند!!! . فرانس ویدربئرگدر تصور من زندگی مانندنقطه ای روشن در تاریکی ست . شل استاهاین نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!!! . تیرین لیسههیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم . ارد بزرگآن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهراینکه کسی تبهکار اجتماعی باشد مانند این است که هفت سال با کوشش و سختی در دانشگاه تحصیل کرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!. أوله جیمز اوناستادآزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگجوان بودن مانند رها بودن در باد است که سریع نیز می گذرد! . نیلسه أوله أفته بُروهر انسان یک جزیره است درمیان دریای عشق و محبت ، که انسانها را بهم وصل می کند!. أوسه ریتر ایویدسنانسان! خودت به یاری خود برخیز! . بتهوونمیهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگاگر به عمق اعتقادات نفوذ کنیم، درخواهیم یافت که تمام ارزش ها بی پایه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستی هر چیز ضرورتاً نادرست است. چون جهان حقیقی وجود ندارد. والاترین ارزش‌ها خودشان را نابود می‌کنند و هدفی در کار نیست، چرا که هیچ وقت پاسخی نمی یابند . فردریش نیچهاین کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند. جبران خلیل جبرانگاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریانارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهرپیدا کردن شیطان کاری بسیار ساده است کافی ست باطراف خود بنگریکمی نخواهد پائید که اثری از او پیدا خواهی کرد! . آندریاس شارت,ووردمن خداوند را باور و قبول دارم مشکل اینجاست که آیا او هم مرا قبول دارد؟! . أوله پأئوسهجهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگدر هر یک نفسی که می کشی هم آسمان موجود است هم زمین! . لایف أوترسنتا زمانی که احساس می کنم نقاشی ونقش اصلی را نیافته ام به کشیدن ادامه خواهم داد! . پئر کلیواوقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ، شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته ، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس. شوپنهاورگریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید. استفن گرینداروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟ . شامفورتاگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . ارد بزرگسخت ترین مأموریت که گرفتم این بود که پرنده ای را شاد بسازم با وجود داشتن پرنده های در یخچال اینکار بسیار سخت بود!!! . فاین هالددر واقعیت امر همهء انسانهای بالغ بمانند کودکانی در پشت نیمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ایران)هستند! . جانیکن إورلانداندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می گردد . ارد بزرگبسیارند کسانی که قادر به انجام کاری هستند اما نمی توانند بیشتر از این که هستند باشند!!! . جاکوب ولمانهیچ دلیلی ندارد شاگردی را عصبانی وپریشان کنیم و سپس به تماشای او بنشینم! . ماریا بن ست واگارداز فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد . فردریش نیچهاراده ی مرد عامل خوشبختی اوست. شچدرینآنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد. بزرگمهربهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوونخوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند . ارد بزرگاشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بوداهدف زندگی باید براساس این باشد :که درپیری با سلامت از دنیا بروی اما یک عمر قلبی جوان داشته باشی!!! . اوسه ریتر اویدسنکلمه مانند آب روان است که براحتی جاری میشود! . توالد استول تندبئرگهرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد پروفسور نخواهد شد!!! . لوسی اسمیتبدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. کنفوسیوسدر پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . ارد بزرگاگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد! . آرید هالاندانسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! . أودنه ساندروُلهر چیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست وتباهی نتیجه ای نخواهد داشت!! . سامر سومروماگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . ارد بزرگپیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندیاز ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچهناراستی ها یمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند . ارد بزرگرنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری . جبران خلیل جبرانبرای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن . علی شریعتیاولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاورآرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . ارد بزرگچون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود . بزرگمهربدون باختن برنده نمی شوی. مثل روسیانسان فرزند کار و زحمت خویش است. داروینجریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد . ارد بزرگمردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. گوتهدر همه چیز همه چیز هست!!! . ضرب المثل فرانسویاینکه من چیزهائی خوبی آموختم که هیچ جوابی برآن پیدا نمی شود! . هلگه توُروُندبهترین چیزهائی که همیشه منظور من بوده است, آرزو می کردم که مد نظرم نبود!!! . فرانس ویندر بررگوسرانجام اینکه من از حماقت های خود در زندگی پخته شده ام! . الینُور فلورجایی که شمشیر است آرامش نیست . ارد بزرگهرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم . چینگرسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگاگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید . چاحیتاز دشتمن خودت یکبار بترس و از دوست خودت هزار بار. چارلی چاپلینعلت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است. الکس مکنزیهیچ رخدادی از اندیشه ما پاک نخواهد شد چه زشت و چه زیبا . تنها گذر زمان است که آنها را کم رنگ می کند . ارد بزرگبدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. دیل کارنگیآنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزای کارهایمان خواهد رسانید. اپیکوس فیلسوفدر این روزگار ما به خاطر اندیشه ها می جنگیم و روزنامه ها سنگرهای ما هستند . هاینهاگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید . ارد بزرگسرچشمه همه فسادها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند. پاسکالدر مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید . دکتر علی شریعتیکار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. ولتربیش از حد عاقل بودن، کار عاقلانه ای نیست. مثل فرانسویجواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی کنند. مثل چینیآنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت . هزلتحسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند . چایمنریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . ارد بزرگشاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید. جبران خلیل جبرانزاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر...ارد بزرگچون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن . بزرگمهرشاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. گاندیتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم. سانتابانعشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگهمت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد. ابن عطامرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند. کلیله و دمنهصاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئونبعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند . چترفیلدبرای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود . ارد بزرگباری ؛ زرتشت در مردم نگریست و حیران بود. سپس چنین گفت :
انسان بندی است بسته میان حیوان و ابر انسان ؛ بندی بر فراز مغاکی.
فرارفتنی ست پر خطر ؛ در – راه – بودنی پر خطر ؛ واپس نگریستنی پر خطر ؛ لرزیدن و درنگیدنی پر خطر.
آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت ؛ آنچه در انسان خوش است این است که او فراشدی ست و فروشدی . فردریش نیچهنوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند. امرسوننه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است. ژیلبر سیسبرونمصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی. لینکلنبدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. کنفوسیوساگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن. ولترجهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم . اوبالدیادشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . ارد بزرگکسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. مونتسکیوزندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد. ریچارد کارسوندر عشق ، یک و یک می شود یک . ژان پل سارترانسان محکوم است که آزاد باشد ، چرا که به محض پرتاب شدن به این دنیا ، مسئول کرده های خویش است . ژان پل سارترهمه چیز کشف شده است مگر چگونه زیستن . ژان پل سارترلجن عذاب آب است . ژان پل سارتروقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند ، این فقرا هستند که می میرند . ژان پل سارترلحظه ای که ( توهم جاودان بودن ) را از دست بدهی ، زندگی هم معنایش را از دست می دهد . ژان پل سارترخدا دایره ای است به مرکز همه جا و محیط هیچ جا . امپدوکلسآدمی از بخت و اقبال بت ساخته است تا بی قیدی و بی توجهی خود را توجیه کند . دموکریتدر این هستی هیچ چیز وجود ندارد مگر اتم و فضای خالی ، هر چیز دیگری پندار آدمی است . دموکریتمن داناترین انسان ها هستم ، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند ، و آن این که هیچ چیز نمی دانم . سقراطدر دوستی درنگ کن ، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش . سقراطدانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم . سقراطزندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد . سقراطآنگونه باش که می خواهی به نظر برسی . سقراطباید بخوری تا زنده باشی ، نه آنکه زنده باشی تا بخوری . سقراطنمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم ؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند . سقراطفلسفه متعالی ترین موسیقی هاست . افلاطونبا سرانگشت عشق هر کسی شاعر می شود . افلاطوندانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند . احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند . افلاطونسگ ، همان روحی را دارد که فیلسوف . افلاطونچیزی در جهان بهتر از دوست واقعی نیست . آکویناسچیزی که همیشه پیرو چیز دیگر باشد ، مرده است . آکویناسمسافرت چیزی است ، تقریبآ مثل حرف زدن با آدمیان قرن های قبل . دکارتفراغت ما در فلسفه است . توماس هابزبی نوایان دارویی جز امید ندارند . نیچهنیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه . زرتشتانسان، دنیایی از عجایب است . ارسطوامروز به شمار نویسندگان وب نوشتهای اینترنت بنگاه سخن پراکنی و خبرگزاری ایجاد شده است پنهان سازی خبری در جهان امروزین بسیار خنده آور و کودکانه است . ارد بزرگآن کس که همیشه شاگرد باقی می ماند، زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند . نیچهسرنوشت یک ملت غالبا بستگی داشته است به خوب کار کردن و خوب کار نکردن جهاز هاضمه نخست وزیران ملت . ولترهستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی . گواتما بودایک ساعت کوهنوردی از یک قدیس و یک ابلیس ، دو برادر می سازد . نیچهعجبا ! این خانم اثری از عقل و هوش دارد ؛ از کجا این دو را آورده است ؟ . نیچهمیان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشواراست. شو کینگبا کودکان بازی کن ، آنان بزرگترین معلمان تو هستند . شریل ریحاردسونبرنامه ریزی لزوما بد نیست اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است . وین دایررسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگوید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگعجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک درستی نداریم . یوستین گوردرهرگز نمیتوان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ را انجام داد . سیسرونچنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن . کانتوقتی ناگهان رخداد مهمی از درون دستگاه اداری کشور به رسانه ها کشیده می شود ، نکته بسیار مهم تری از دید رسانه ها پنهان می گردد . ارد بزرگمیان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است. شو کینگهرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد . جی.پی.واسوانییکی از بهترین راه های استفاده از وقت این است که قابلیت های خود را در زمینه هایی که نتایج کلیدی را برای شما به بار می آورد افزایش دهید . برایان تریسی
خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلربنگاه های سخن پراکنی بر این باورند که می توان با موج سازی سوار بر افکار همگانی گشت حال آنکه ریشه و بن رویدادها از درون افکار اندیشمندان آغاز می گردد و در این حالت رسانه ها تنها پژواک صدای آنها هستند نه سکان دار رخدادهای همگانی ... ارد بزرگیکی از مهمترین راههای خوشبختی حقـیر شمردن مرگ است . لوبونتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بانجامعه وقتی فرزانگی و سعادت میابد که خواندن کار روزانه اش باشد . سقراطآزادی در بی آرزویی است . بوداازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دو برابر کردن وظایف . شوپنهاوربه جز خانم های خانه دار بردۀ قانونی دیگری وجود ندارد . جان استوارت میلانسان ظالم ترین حیوان است . نیچهنوابغ بزرگ زندگی نامه خیلی کوتاهی دارند . امرسوناهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند !!!. ارد بزرگما انتخاب کرده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. دبی فورداگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگاگر آینه نبود، من همیشه خود را جوان می دانستم . پیکاسوشاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص . چارلی چاپلینکسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود . میگوئل د اونامونواهل بازار بر این باور اشتباهند که فرهنگ را هم می شود با زمان بندی دگرگون ساخت !. ارد بزرگوقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جکسون براوناگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوتهاگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید . چاحیتمرد بزرگ , غمخواری و تشویش نشان نمی دهد , عاقل است و تردید ندارد , شجاع است و نمی ترسد . کنفوسیوسزندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتینآدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه ناجی مردم معرفی می نمایند . ارد بزرگمهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها، می توان شناخت. دانیال حکیمیک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد. بنجامین فرانکلینآن‌که «چرا»یی برای زیستن دارد، هر «چگونه»ای را می‌‌تواند تحمّل کند. نیچههیچ عشقی صادقانه‌تر از عشق به غذا نیست. جرج برنارد شاوحاضر نیستم در راهِ اعتقاداتم کشته شَوَم، چون ممکن است برخطا باشم. برتراند راسلکسی چه می‌داند؛ شاید این جهان جهنّم سیّاره‌ای دیگر باشد. آلدس هالسکیآن‌قدر جوان نیستم که همه‌چیز را بدانم. اسکار وایلدهمیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را تکرار می کند نمی تواند هم فکر شما نیز باشد . ارد بزرگما همگی رزم آوران پیکار زندگی هستیم ،اما برخی پیشرویم و برخی دنباله رو . جبران خلیل جبرانتمام حقایق بزرگ در آغاز کفر به‌نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد