X
تبلیغات
زولا

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

زیباترین سخنان حکیمانه از روزنامه بین المللی اعتدال

پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387
زیباترین سخنان حکیمانه از روزنامه بین المللی اعتدال

http://www.etedaldaily.ir

بزرگمهر :اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست .
فردریش نیچه :اندیشه های ما ، آری و نه گفتن های ما ، و اگر و اما گفتن های ما ، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که میوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خویشاوندند ، و همه از یک اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک ، و یک خورشید نشان دارند .
والت دیسنی : غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است .
جبران خلیل جبران : به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده می دمد و جان تازه می شود .
شوپنهاور: هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.
فردریش نیچه :انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است .
ارد بزرگ : آن که به سرنوشت میهن و توده آدمیان سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .
پاتریک هانری : آیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟
ویلیام ماتیوس : نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.
ارد بزرگ : آن که برنامه ها را از پایان به آغاز مورد ارزیابی ( نقد) قرار می دهد ، در حال سرپوش گذاردن بر روی چیزی است .
جبران خلیل جبران : حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر .
بزرگمهر :برترین دانش ها یزدان پرستی است .
پل نرولا : دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد .
پول شرر : یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم .
اُرد بزرگ : آن که می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد .
جبران خلیل جبران : زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید .
ویل دورانت : بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب.
فردریش نیچه :اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید .
اُرد بزرگ : آن که کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود .
وینسنت لمباردی : مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است.
اُرد بزرگ : آن که راستی نپوید ، گرفتار آمیزش ، با اهریمن است ، فرزند این آمیزش ، آشوب است و شورش .
شوپنهاور: مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست.
پوپ : اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند .
بزرگمهر :آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد .
آلن لاکین : هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد .
جبران خلیل جبران : ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار .
ارد بزرگ : آن که زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد ، و بدین گونه از هر چه داشت ، تهی گشت .
فردریش نیچه :اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند.
پورلی نیکولاس : ازدواج کتابی است که فصل اول آن به نظم است و بقیه فصول به نصر .
پرل پاک : انتخاب پدر و مادر در دست خود انسان نیست ، ولی انتخاب مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است .
اُرد بزرگ : آن که از آینده سخن می گوید و آن را می سازد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش در میان ماست او زاده می شود و باز هم .
یانیس ریتسوس : زبان شاعر، تنها برآیند یک کار نقد یا تحلیل نیست. سنتز واقعیت است با خیال و افسانه. سنتزی که توسط حواس - در رابطه ی متقابل با عقل - صورت می گیرد.
شوپنهاور: وظیفه هنر تجلی ایده هاست.
پرویز یاحقی : شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند ، این بماند ، در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره می یابند چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند
اُرد بزرگ : آن که درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد باز از دیدگاه همگان بی سواد است .
توماس مان : هنر ، قدرت و توانایی نیست بلکه تسلی خاطر است .

ماخذ : روزنامه اعتدال
http://www.etedaldaily.ir/pub/1387/Tir/06/html/page5.html#37421


سخنان بزرگان . سخنان حکیمانه . سخن بزرگان . سخنان زیبا . جملات فلسفی در مورد آتش . جملات زیبا در مورد آتش نشان . جملات حکیمانه . عکس نوشته سخنان حکیمانه . جملات زیبا در مورد آب . جملات بزرگان . کانال تلگرام سخنان بزرگان . متن زیبا در مورد اب . سرگذشت یکی از بزرگان +سپیدا . سخنان حکیمانه . حکیمانه . سخن حکیمانه . سخن زیبا . سخن . دانلود کتاب سرخ ارد بزرگ . سخنان بزرگان جهان درمورد زندگی . سخنان بزرگان جهان . متن زیبا درباره آب . سخنانی از بزرگان . سخنان سنگین . ابر جملات انسانیت . سخن تک . بهترین سخن . سخن در مورد مادر . سخنان بزرگان درباره ماد . سخنان بزرگمهر . جملات تک . سخنان بزرگان به زبان عربی . تلگرام سخنهای زیبا . کلام زیبا از بزرگان . سخنان زیبای بزرگان . یک جمله در مورد فداکاری آتش نشان ها . نصایح بذرگان . سخنان بزرکان جهان . جمله هاوکلمات ناب درموردایران . عکس نوشتهسخنان ناب بزرگان . سخنان حکیمانه کوتاه . سخنان بزگان . یک جمله زیبا برای اتشنشان . سخنان ارد بزرگ . سخنانی از بزرگان جهان . جملات زیبا درباره آب . کلام بزرگان . بهترین سخنان بزرگان . سخن حکیمانه درباره تحقیر کردن . عکس ومتن بزرگان ودانشمند ان . سخنان خشایارشاه . بهترین جمله در مورد کارگران . جملات بزرگان درباره آتش نشانها . نوشته زیبا و عکس در مورد دانشمندان بزرگ ایران . سخن بزرگان با تصویر . جمله ای زیبادرموردجامعه شناسی . سخن حکیمانه در مورد آدمهای بی ریشه . جملات زیبا وجالب درباره آب . سخنان بزرکان . عکس نوشته حکیمانه و ناب

نظرات (54)
کاری به کامنتای دربو داغون خیلیا ندارم فقط اون ابلهی که نیچه را مردکه دیوانه خوند، اینو کجای دلم بذارم؟؟؟

اخه ارسطو اگه شعور داشتی یه نگاه به روجلد کتابش مینداختی تا بفهمی منظورش از تازیانه چی بوده، اگرم انقد نمیفهمی که چی بوده قبل اینکه دهن فراخ خودتو باز کنی از چهار نفر که باشعورن سوال بپرس که چه اتفاقی افتاده که یک هنچین انسان بزرگی این جمله رو گفته... بماند که معتقدم انسان بی شعور (بظاهر انسان) باید تو جهل خودش کپک بزنه
نیچه دیگر زاده نخواهد شد
فقط میتونم بگم اونقدر بزرگ بود که هیچ کس درکش نکرد اما خودشم سرانجام نتونست ابر انسانی که میگه باشه
ali bood vali bara man sanginam bood mersi
bale yedune ham man begam ............vagti zan dari fagat zan dari .. vagti zan nadari fagat zan nadari........
بسیار زیبا می گوید نیچه نیچه در تفکر آنقدر بالاتر از انسانهای دیگر پیش رفت که متاسفانه اواخر عمر خوبی نداشت
من خیلی دوستش دارم نیچه و ولتر و فیخته و شو پنهاور
دیگر بوجود نخواهند آمد
ghabele tavajohe do0stane aziz niche yek farde ghodrat talab bo0do zede khoda
kojash asle dine shomaro zire ????bord vaghan az ajooolane harf zadan 1 khorde fasele begirid nicheh 1 az bozorgtarin ensanhaye gharn booode na adam balke ensan!
قابل توجه اونهایی که صفت بد به آقای نیچه دادند .از مرحله پرتند.یعنی شاید گفت اکثریت عوام پرت هستند و خواب
باور سرآغاز نیست بلکه پایان تمام دانش هاست .کانت. چقد خوابیم و البته چه خواب به ظاهر زیبایی
عالی بود من عاشقه نیچه ام کتاباشم خوندم به نظرم او راه جدید بی نقص برا رسیدن به خدا باز کرده
عالی بود .فریدریش ویلهلم نیچه بزرگترین ادم بود هیچکس نمیتونه درکش کنه!!!!1

خوب بود
نیچه؟
فردوسی؟
علی؟
هر 3 در زمان خودشان انسان کامل(ابر انسان) را معرفی کردند اما فردوسی بزرگ را که خودمان با دست خودمان به فراموشی سپرده ایم و علی را هم که آنقدر مقدس پنداشتیم که یادمان نیست برای چه امده!
ظاهرا فقط 1 نفر مانده نیچه.
نیچه شخص بزرگی است اما در کتاب غروب بتان به خودش توهین می کند.چرا ما......
حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش.نیچه
بسیار عالی بود امیدوارم ادامه دهید
افتضاح بود!
اصل دین ما رو برد زیر سوال!
احمق میگه کسی که دنبال معرفت باشه از خدا دور میشه!
طرف خله به خدا!
بیشعور خدا اصل معرفته! حالیت نیست؟؟!
حالمو بهم زدی
مردکه دیوانه !یعنی چی که (به سراغ زنان می روی تازیانه را فراموش نکن!!!!!؟؟؟
مرسی
درود به روح نیچه بزرگ...
خیلی خوب یا بهتر بگم عالی بود
az eshgho khianat benvisid behtar mishe.mamnon.khob bod
khob bodan.
merc
با این سبک بیان نیجه ما افکار او را غارت کردهایم .چیزی که خود از ان متنفر بود.
خیلی خوب اما لطف کنید چکیده ای درباره خیانت.عشق .علم....باشد
عالی
در مورد عشق اشتباه کرئ
سلام .خوبه.جای کار بیشتر هم هست
SALAM VAGHEAN GHASHANG BUDAN MMER30 ARE ZAN JAMAAT BIKHIYAL FAGHT MARD
جالب بود مرسی
عالیه. خسته نباشین
These sentences are very nice, thanks a lot
داداش خیلی عالی بود دست خوش امیدوارم وقت بشه و بتونم تمامی سایت رو مطالعه کنم
واقعا زحمت کشیدین
امیدوارم این سایت مایه ی الگو باشه
حرف ندارین به خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!
نظر من در مورد این وبلاگ خیلی عالی بود
بسمه تعالی
با سلام
برای آشنایی با افکار نیچه تا حدودی بد نبود
زحمت کشیدید
موفق باشید
سلام دستتون درد نکنه دمتون گرم خیلی باحال بود انشاا... موفق باشین
دوست عزیز سلام
وبلاگ من با شعر تازه به روز است
خوشحال میشوم سر بزنید نظر بدهید
بامهر
سلام
فوق العاده لذت بردم.
نیچه یکی از بزرگان فلسفه است.
یکی از کسانی که در نشان دادن راه و چگونگی زیستن به انیان کمک میکنه.یکی از اسطوره های هویت بشریت است.
موفق و پیروز باشید
عالی بود فقط بعضی جملات بصورت قطعه آوردن مخاطب را اگر با افکار وآثارش آشنا نباشه به اشتباه میندازه. باز هم ممنون و خسته نباشید
خیلی خیلی خوب بود امیدوارم از بقیه فلاسفه و بزرگان علم و ادبیات و حکمت مطالبی بنویسید مرسی
خیلی قشنگن واقعا زحمت کشیدین امید وارم موفق باشین
سلام دیگه الان صبح شده یه یک ساعتی بیشتره تو وبلاگتون دارم میلولم مرسی استفاده کردم
«این چه خدایی است که در موقع نیاز آدمی، یا سکوت می‌کند و یا تشریف حضور ندارد>> «حضور جسمانی همیشه اضافی است >> ژان پل سارتر
( تعداد کل: 54 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد