X
تبلیغات
رایتل

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیمانه

پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387ارد بزرگ : تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای (امواج) گیتی است.
فردریش نیچه :زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست.
جی.هیلیس میلر : تنها زمانی می توانید چیزی را که ریشه های عمیق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببینید که آن چیز در کار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد
بزرگمهر : خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده .
جان راسکن : حیات آدمی در دنیا همچون حبابی است در سطح دریا .
اگوست کنت : چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟ما خود قادریم یک بهشت واقعی در عرصه زمین به وجود آوریم.
اُرد بزرگ : تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .
کولتون : انسانها با دو چشم و یک زبان به دنیا می آیند تا دو برابر آنچه می گویند ببینند ، ولی از طرز سلوکشان این طور استنباط می شود که آنه با دو زبان و یک چشم تولد یافته اند ، زیرا همان افرادی که کمتر دیده اند بیشتر حرف می زنند و آنهاییکه هیچ ندیده اند ، درباره همه چیز اظهار نظر می کنند .
بزرگمهر : تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن .
فردریش نیچه :آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .
چارلی چاپلین : خودپسندی زنان بزرگترین علت بد بختی ایشان و زوال خانواده هاست . هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنای خانواده ها را ویران نکرده است .
ویکتور کوزن : آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم .
فردریش نیچه :توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود .
ارد بزرگ : با بردباری همه چیز در چنگ توست .
ولسوانی: هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است.
اُرد بزرگ : بزرگواری ، بی مهرو دوستی بدست نمی آید .
جبران خلیل جبران : در رنجی که ما می بریم ، درد نه تنها در زخم هایمان ، که در اعماق قلب طبیعت نیز حضور دارد.در تغییر هر فصل ، کوهها ، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند ، همانگونه که انسان در گذر عمر ، با تجربیات و احساساتش تحول می یابد. در دل هر زمستان ، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی از طلوع نمایان است .
آبراهام لینکلن : کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند .
اُرد بزرگ : بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.
شاتو بریان : وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند .
ارد بزرگ : بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .
گراسیان : برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .
فردریش نیچه :تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی.
جبران خلیل جبران : جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل . ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند .
گولاس: محبت نیرومندترین جادوها است.
جوجیا اوکیف: مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام.
بزرگمهر : توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .
چارلز لویی مونت کیو: باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید.
ارد بزرگ : برای ربودن دلهای آدمیان باید بر هم پیشی بگیریم و این زیباترین آورد (مسابقه) زندگی است .
گالیله : هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم .
بزرگمهر : پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر .
فردریش نیچه :براستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت . اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار.
ارد بزرگ : برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .
گالیله: قدرزمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید.
اُرد بزرگ : برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .
جبران خلیل جبران : به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد ، تا بی پرده به وصال برسد .
گالیله : شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.
اُرد بزرگ : هیچ گاه دشمن خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوستت نیز هست ، او انگیزه پیشرفت و پویش بیشتر به تو خواهد داد .
گابریل گارسیا مارکز: تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ،ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.
اُرد بزرگ : هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
سعدی : در میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی .
فردریش نیچه :برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند.
ارد بزرگ : هنگامی که می خواهی کار و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان مگیر .
گولیو : حقیقت می تواند مدتی در حجاب تعویق و تأخیر بماند ولی همیشه جوان بوده و خود را معرفی خواهد نمود .
گارفیلد : اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست .
جبران خلیل جبران : آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور .
بزرگمهر : چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود .
اُرد بزرگ : برای رسیدن به نیکنامی ، گواهی برتر از راستی نیست .
چینگ : هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم .
چاحیت : اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید .
هاینه : در این روزگار ما به خاطر اندیشه ها می جنگیم و روزنامه ها سنگرهای ما هستند .
ارد بزرگ : موشکافی در شکست ، پیشرفت در پی خواهد داشت .
فردریش نیچه :به سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن !
هزلت : آنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت .
چایمن : حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند .
ارد بزرگ : برای کامروایی ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .
جبران خلیل جبران : شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.
هرود : زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود .
بزرگمهر : چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن .
چترفیلد : بعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند .
ارد بزرگ : برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .
فردریش نیچه :باری ؛ زرتشت در مردم نگریست و حیران بود. سپس چنین گفت :
انسان بندی است بسته میان حیوان و ابر انسان ؛ بندی بر فراز مغاکی.
فرارفتنی ست پر خطر ؛ در - راه - بودنی پر خطر ؛ واپس نگریستنی پر خطر ؛ لرزیدن و درنگیدنی پر خطر.
آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت ؛ آنچه در انسان خوش است این است که او فراشدی ست و فروشدی.
اوبالدیا : جهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم.
اُرد بزرگ : برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره (فکر)آنها باشید .
هیوز: زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود.
اُرد بزرگ : برای بدست آوردن و گسترش خرد ، سختی را بر خود هموار کن .
جبران خلیل جبران : عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند .
ارسطاطالیس : کسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد .
ارد بزرگ : برای بدست آوردن گنج خموشی ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .
چارلز مورگان : هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم, مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام .
بزرگمهر : خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود .
فردریش نیچه :باید بر فریب حواس خود پیروز شویم .
ارسطا طالیس : حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند .
اُرد بزرگ : برای پاکزاد (مقدس) شمردن ، بیداری و آگاهی باشد .
آرت بوخونواله : تنها علاج عشق ، ازدواج است .
جبران خلیل جبران : با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان ، چهره ی سالها را دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را شنیده است .
اُرد بزرگ : برای نزدیکی و همگرایی دودمان خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را در پیش گیرید .
هنری لانگ فلو: کسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است. او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست.
ارد بزرگ : برای ماندگاری ، پنداری جز پاکی روان نداشته باش .
فردریش نیچه :تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها.
حسن صباح : اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید .
حمید مصدق : در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید
فردریش نیچه :باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند.
ابوالعلاء معری : زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم میخورد و میآشامد
بزرگمهر : خردوران همیشه به راه آزادگان و راستان می روند
ارد بزرگ : برای گردش دوروزه ، توشه ای سه روزه همراه ببر ، و اگر توان رسیدن به خواسته زندگی ات را دو هزار گام می دانی خود را آماده پیمودن سه هزار گام بنما ، چرا که شتاب در هنگام رهسپاری نباید کم شود .
جبران خلیل جبران : طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از بین برد ؟
جبران خلیل جبران : چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ، زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید (راه شمایید و رهروان شما ) .
کریستین : برای ازدواج کردن، بیش از جنگ رفتن، شجاعت لازم است.
بزرگمهر : چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد
ارد بزرگ : برای آنکه به پایین پرتاب نشویی ، دست گیر آدمیان شو .
فردریش نیچه :جهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد.
آلن لاکین : برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.
ارد بزرگ : برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .
هنری ترو : از این نکته مشوق تر نمی توان که بشر دارای دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با یک مجاهدت آزادی زندگی خود را اعتلا دهد اگر کسی در جهت رویا و تخیل های خویش راه برود و کوشش کند و آن زندگانی ای را که در عالم خیال برای خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقیتی که در لحظه های عادی غیر منتظره است مواجه خواهد شد.
ارد بزرگ : برای آنکه فربه شوی ، نخست با خود یکی شو .


ماخذ : روزنامه اعتدال
http://www.etedaldaily.ir/pub/1387/Kho/11/html/page5.html#36837
نظرات (69)
دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی


گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی


خرد برترین هدیه الهی است . فردوسی


خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی


کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی


بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی


خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . فردوسی


اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . فردوسی


خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . فردوسی


کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد . فردوسی


دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی . فردوسی


به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد . فردوسی


روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! . فردوسی


چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست . فردوسی


بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی


رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . فردوسی


اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی


کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . فردوسی


این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی


فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است . فردوسی


کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . فردوسی


آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد . فردوسی


از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند . فردوسی


جایگاه پرستش گران کوهستان است . فردوسی


آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد . فردوسی


فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی


کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی


خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی


ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی


آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی


دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت . فردوسی


جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی


عالی بود
ممنون
بسیار زیباوآموزنده بود.(geratzie گرتزی)

خیلی خوب بود
موفق باشید
tank you
عالی بودبسیارممنون توشه اخرت باشد
اموزنده زیبا تاثیر گذار
خیلی جالب بود با تشکر
سلام- از شما عزیز هم وطن متشکرم- آرزوی موفقیت برای شما
فوق العاده است. اینقدر سخنان حکیمان خارجی را شنیدیم و دیدیم که فراموش شده خودمان هم حکیم و اندیشمند و شاعر و دانشمند داریم
خداوند به ما وشما توفیق عمل نصیب بفرماید
صد برابر این سخنان به نادانان هیچ تاثیری نمی کند افسوس کی خواهند فهمید
صد برابر این سخنان به نادانان هیچ تاثیری نمی کند افسوس کی خواهند فهمید
عالی بود ممنون
خوب بود
عالی بودن*راستی برین تو سایت من نظر بدین*
خیلی ممنون بوووووووووووووووووووووس........
واقعا عالی بود

ایرانیان به پابوس ما بیایید
لعنت بر حکیم فردوسی ، حکیم ارد بزرگ و حکیم بزرگمهر دیگر حکماتون
این جملات رو بریزید سطل ذباله

ایرانی ها بیایید به پا بوسی ما
بیایید به دبی
مهد تمدن دنیا

بیایید تمدن ما را ببینید
تمدن یعنی دبی ، ابوظبی ، شارجه ، عجمان ، امالقوین ، رأسالخیمه ، فجیره

من از ایرانتان متنفرم
من از مادها و هخامنشیان متنفرم
من از اشکانیان و ساسانیان متنفرم
من از حکیم فردوسی و حکیم ارد بزرگ متنفرم
من از کوروش و داریوش و خشایارشاه متنفرم
من از مهرداد اول تا آخر و از شاپور اول تا آخر متنفرم
من از تهران و مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز متنفرم
من از اردیست ها و میهن پرستان ایران متنفرم
من از همه فارس زبانان متنفرم

بروید گم بشوید سگ های فارس
زنده باد دبی که آرزوتونه بیایید به پابوس ما

خداوند بندگانشو هدایت کنه.انشا الله. قران که سخن راستین خداونده می فرمایدک برتری به تقواست نه رنگ و نژاد.
کثافت عرب! سگ هار تویی که بی دلیل داری تمام ایرانیان پاک رو گاز می گیری کجات میسوزه؟؟؟ من هم دبی اومدم هم سایر شهرها رفتم ولی یک درخت خیابان های مشهد یا تهران یا ... به تمام دبی نمیدم من یک سخن کوروش کبیر یک بیت فردوسی یک جمله دکتر شریعتی را به کل شرافت (البته اگر داشته باشید) هیبت شما عرب های کثیف نمیدم!
عرب یعنی: ع: عدم ر: رعایت ب: بهداشت
یه مطالعه ای از گذشته ایرانیان و خودتون داشته باشی بد نیست عرب مارمولک خور!!! اون موقع که شما در بیابان دنبال مارمولک و جک وجونور بودید واسه خوردن ایرانیان فرهنگ غنی خود را به کتابت در می آوردند!!
کثافت عرب تو چه میدونی تمدن چیه تمدن از نظر شما زنده به گور کردن زنان خوردن ملخ وکثیف بودن که از خصایص مهم شماست شما که غیرت خودتون دادین دست آمریکایی ها
بقول خسرو پرویز:
زشاش شتر خوردن و سوسمار
عرب را به جایی رسیدست کار
که تاج کیانی کند آرزو
من از مردم ایرانی امروزه با مشکلات زیاد بدم آمده زیرا مشکلات مملکت باعث بی توجهی مردم به وضع دیگری شده است پووووووووول میگیرندیا به قول خودشون قرض میگیرند !!! بااین حال باز به ملتم خاک وتنم احترام میگذارم وبه آدمهای کثافت نزاد پرست عرب اجازه نمیدم که به ممممممممممممملتم توووووووووهین کککککنه آشغال عررررررررررررررررررررررررربتوکه از اینا متنفری پس چچچچچچچچچچرا؟ اسم همشونو بلدی انسسسسسگ عرب
اون کسی که از ایران متنفره حکایت گربه هستش که دستش به گوشت نمیرسید میگفت گوشت تلخه تو که فرار کردی هر موقع بشه بفکر اینی که برگردی ایران واقعا طرز فکرت مثل خودت میمونه بدون ذره ای منطق
خاک بر سرت واقعا که عرب هستی.چون هیچ ایرانی اینقدر مغذش کوچیک نشده که بخواد ایرانو با شهر مورچه خورا(دبی) مقایسه کنه.در حسرت ایران بمون
بی شور کثافت عرب ملخ خور من یک مشت از خاک ایران رو با کل دنیا عوض نمی کنم امارات ودبی که اندازه پشه هم برام ارزش ندارن
وطنم پاره تنم
وطنم روح و روانم
وطنم همه احساسم
کدامین کودک اسمانت را تیره نقاشی کرد
وطنم مادر اجدادیم
وطنم جانم خاک تنت
وطنم وطنم وطنم بی تو می میرم
عضوی کثیف
عرب اشغال
تو گوه خوردی از کوروش و داریوش ایران متنفری
ریدم تو دبی تو با هیکلت
عوضیه ملخ خوررررررررررررررررررررررررررر
آخه عرب نجس تورو چه به نظر دادن
گوربه دستش به گوشت نمیرسید می گفت پیف پیف بوش میاد
آخه تو عرب بی شعور و زیشعور ،توی که فرق کافور رو با نمک نمیدونی ،تویی که مارمولک میخوری ،تویی که از کل بدنت فقط زیر شکمت کار میکنه،تویی که....تو رو چه به حرف زدن از تمدن ،بدبختهای حرومزاده ،دبی فقط جای لاس زدن و ....است کثافتهای نجس نجس نجس نجسمعلوم نیست پدرتون کیه مادرتون کیه
اقای عرب.اگه به ساختمان سازیت مینازی تمام برج های دبی رو 20 ساله میشه تو هر مملکتی پیاده کرد.مهم فرهنگه که تو اصلا نداری اگه داشتی و معنیشو میفهمیدی هیچوقت همپین حرفایی رو نمیزدی.معلوم میشه یه از یه جایی میسوزی که یک دفعه بلند شدی به یک ملت توهین میکنی.و منم میدونم از کجا میسوزی.کجای دنیا نوشته اند که فلان عرب فلان کار علمی رو کرد و به بشریت خدمت کرد.اعراب هیچ کار مثبتی تا الان نکرده اند.اگر کردند تو همین نظرات اعلام کن.همه میدونن که ایرانی ها چه تمدنی دارند.بروبرو خجالت بکش
ببین عرب عوضی اگه شما از بزرگان ما بدتون میاد ما هم از اون گرازهای وحشی شما ابو ظبی شارجه عجمان هم بدمون میاد با اون کشور در پیتتون که ایشا الله خراب شه
وطنم وطنم وطنم بی تو می میرم
خیلی اشتباه میکنی بچه دبی بی شعور
خوزستانیم وافتخار میکنم عرب ایرانیم
آخه این عربهای وحشی قابل جواب دادن هستن ؟
خداوند سه موجود کثیف رو برا عبرت بقیه بشر خلق کرد
1- عربها
2- یهودیها
3- خوکها

شما عربها کدامتان عقل درست حسابی دارید که تو داشته باشی
عرب یعنی خر سگ گاو بیشعور کثافت پست بی خانواده
بی پدر مادر اصلا نمیدونم خدا چرا عرب خلق کرد موجود به این کثیفی
عرب میدودنی توالت فرنگی واژه مناسبی برای شهرهایی مثل دوبی وشارجه و..... است .ظاهرش تمیزه ولی توش پر از کثافته.
تمدن و فرهنگ و شخصیت و ملیت عرب رو تو اون چند جمله خودت که گفتی میشه پیدا کرد
شما با تخصص و تکنولوژی امریکایی ها ادم شدید اصلا شما مغزدارید کله پوکها .دهنت واب بگش اسم ایران وایرانی بیار عرب کثیف
خیلی بی ادبی ،عرب هوس باز ،بی هنر ،بی فرهنگ ،کثیف بدبخت های نوکر امریکا لیاقتتون همون شیطان بزرگ امریکاست که یه روز به دست همون نا نابود میشوید.
حالم ازتون بهم می خوره.
یه وجب خاکمو به کل کشور کثیفتون نمیدم وسلام.
تو که راجعبه ایرانیو ایرانیان نوشتی... به سوال من جواب بده که: میدونی قیمت نقل چنده؟ قیمت نبات چی؟ فکر نکن جوابشو خودم بهت میدم... خر چه داند قیمته نقلو نبات! راستی از این به بعد اگه خواستی اسم ایرانو به زبونت بیاری... دهنتو آب بکش!
حیفم اومد نگم:
من عربم ولی عرب از من نیست پیامبر اکرم(ص)
ببینید چی به سر پیامبر آوردن که اون با این همه بزرگی و لطف و کرمش دادش از اعراب بلند شده
خدالعنت کند همه اعراب احمق رو البته از نوع خارجیش نه ایرانی های عزیز رو
سلام به همه دوستان خوب
نظرات شما جالب نبود چرا توهین بار هم می کنید این یک نوع فتنه هست که فتنه از مرگ بالاتر هست دشمن اسلام همین را می خواهد بین مردم و مسلمانان آرامش نباشد . ما شیعه و مسلمان و ایرانی هستیم . خداوند قبیله و نژاد را افتخار نمی داند . بالا ترین چیز تقوا هست . ما همه برای شخصی که از ایرانیان و بزرگان متنفر هست دعا می کنیم . توهین به هم نکنید این حرکت خوب نیست . همه ما بندگان خدایم خدا همه ما را هدایت کند و به آن شخصی از ایرانیان ناراحت هست را هدایت و آرامش بدهد . آمین
سلام خدمت هموطنانم... من یک ایرانی هستم از اهالی خوزستان عرب هم هستم... حرف شما درستکه هیج کشور دنیا از همه لحاظ مثل ایران با افتخار نیست ولی توهین به زبان عرب به زبان قران به زبان پیامبران و ائمه اطهار گناه بزرگیست
خفه شو عرب سوسمار خور بی بته خدا لعنت کنه کسیو کخ خشت شما شکم گنده هارو گذاشت شماها فرهنگ مارو غارت کردید برین به جهنم کثافت لجن همتون گهین همتون از اول تا اخرتون آشغاله اسم ایرانو نیار به دهن کثیفت تو چه میفهمی ایران چیه
( تعداد کل: 69 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد