X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش چهارم

پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393


18- فرگرد آغاز1. ستایش ، هنگام نو رُستن و رویش را .  حکیم ارد بزرگ 


2. آغاز هر روز ، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .  حکیم ارد بزرگ  


3. هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست .  حکیم ارد بزرگ  


4. آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره جهان ، در بالندگی و زایندگیست .  حکیم ارد بزرگ  


5. زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، جشن بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیه دهیم .  حکیم ارد بزرگ 


6. آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند .  حکیم ارد بزرگ سخنانزیبا , سخنانی از بزرگان , جملات زیبا و حکیمانه , سخن بزرکان , جملات زیبا حکیمانه جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod
19- فرگرد اُرُد1.  اُرُد ، یک ایرانی است ، نام شناسنامه ایی او ، مجتبی شرکاء می باشد . در نیمه شبی پر برف ، از ماه دی ، در شهر مشهد زاده شد ، او دومین فرزند خانواده است . پدرش محمد تقی شرکاء ، فرزند بابا ، از شهر شیروان در خراسان شمالی بود ، مردی بسیار نیک و مهربان که تا آخرین زمان زندگی ، دل به کانون گرم خانواده داشت . مادر اُرُد ، فاطمه جاهد طبسی از ایل قشقایی شیراز بود ، زنی دانش آموخته و دلسوز ، که همه عمر برای رشد فرزندان دلبندش کوشش نموده و رنج ها کشید . اُرُد سه برادر به نام های مرتضی ، مصطفی و مجید ،  و سه خواهر به نام های فروغ ، ملیحه و الهه دارد . نام تنها فرزند اُرد ، غزاله می باشد . ارد سال ها در شهرهای مشهد ، تهران ، شیروان و شهرکرد زندگی کرده است ، او هم اکنون ، در شهر زیبای کرج زندگی می کند .  حکیم ارد بزرگ 


2. به آنهایی که می گویند اُرُد دلدادگی نمی داند ، بگویید او هم دلداده شد ، یک بار و برای همیشه ، دلباخته میهن پاکش ایران .  حکیم ارد بزرگ 


3. آرزوهای اُرُد ، با شکوه سرزمین مادری اش ایران ، به پایان می رسد .  حکیم ارد بزرگ  


4. با ارزشترین نشان اُرُد ، ایرانی بودن است .  حکیم ارد بزرگ  


5. چشمه مهر و مهربانی ، همواره در دل اُرُد ، جاری خواهد بود .  حکیم ارد بزرگ 


6. آغاز اُرُد ، پایان کسی نیست ، بهار اندیشه ای است که پیش از او ، سه حکیم دیگر از آن یاد کرده اند ، خردمندان نام آشنایی همچون : بزرگمهر ، فردوسی و خیام نیشابوری . اُرُد همه اندیشه های آنان را باور ندارد ، اما از نگاه و اندیشه آنها بهره ها برده است .  حکیم ارد بزرگ


7. هر گاه ، با هزار واژه مهر ، به سوی مردم میهنم شتافتم ، تنهاترین ایرانی بودم .  حکیم ارد بزرگ 


8. سخنان و جملات اُرُد ، پنداشت ها و دل نگرانی های او ، برای آیندگان است .  حکیم ارد بزرگ 


9. پیام اُرُد برای جهانیان ، زندگی در سایه مهربانی ، آزادی و شادی است .  حکیم ارد بزرگ 


10. دوست دارم به جای آنکه همچون گورکن گذشته را بکاوم ، همچون شاهین به سوی آینده ایی باشکوه شیرجه روم .  حکیم ارد بزرگ 


11. از آنچه امروز به عنوان آواز سنتی و دستگاه های مربوط به آن ، یاد می شود ، بیزارم .  حکیم ارد بزرگ 


12. شادم از اینکه هیچگاه ، کارمند دولت نشدم .  حکیم ارد بزرگ 


13. اُرد بر این باور است ، که بسیاری از هنرهای سنتی ، سیاهچال نیرو و توان جوانان امروز است .  حکیم ارد بزرگ 


سخنان زیبا , سخنانی از بزرگان , جملات زیبا و حکیمانه , سخن بزرکان , جملات زیبا حکیمانه , جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod


20- فرگرد پیروزی و شکست1. باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست .  حکیم ارد بزرگ  


2. نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکوداشت دیگران .  حکیم ارد بزرگ  


3. شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشایند .  حکیم ارد بزرگ  


4. ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند .  حکیم ارد بزرگ  


5. فرومایگان ، پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ  


6. شکست ، بن بست نیست ، یک پیچ است بسوی پیروزی .  حکیم ارد بزرگ  


7. در دل سیاهی شکست ، نور امید سو سو می زند ، نوری که اگر باورش کنیم ، به زودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ  


8. اگر زندگی را در نرمش و جاری بودن بدانیم ، هیچ گاه نمی شکنیم .  حکیم ارد بزرگ
 

9. شناخت موشکافانه هر شکست ، پیشرفت را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ  


10. بسیاری از رویدادهای تلخ زندگی ، پیک خوشبختی هستند .  حکیم ارد بزرگ 


11. شکست و پیروزی ، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند ، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد .  حکیم ارد بزرگ 


12. هنرمندان ، شاعران و نویسندگان افسرده و غمگین ، دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش ، باز می کنند .  حکیم ارد بزرگ 


13. تاراج و شورش ، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست .  حکیم ارد بزرگ  


14. با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است و آن هم نابود می شود .  حکیم ارد بزرگ  


15. از پیروزی و شکست دیگران ، می توان پندها گرفت .  حکیم ارد بزرگ 


16. فرمانروای صوفی منش ، دشمنان سرزمین خویش را ، هر روز گستاخ تر می کند .  حکیم ارد بزرگ  


17. نادانی و پستی کسی در گذشته ، نمی تواند دلیلی برای نابودی خاندان او باشد .  حکیم ارد بزرگ

 
18. گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد .  حکیم ارد بزرگ  


19. دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .  حکیم ارد بزرگ  


20. بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها ، آیین آموزشی نادرست است .  حکیم ارد بزرگ  


21. هیچ پیروزی و شکستی ، همیشگی نیست .  حکیم ارد بزرگ 


22. بزرگان ، بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را ، به آیندگان هدیه می دهند .  حکیم ارد بزرگ  


23. فزون خواهی ، برای داشته های ما زیانبار است .  حکیم ارد بزرگ  


24. بزرگترین فر و داشته قهرمانان و بی باکان روزگار ، دلهایی است که به آنها امید بسته اند .  حکیم ارد بزرگ  


25. وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پراکنده روز جهان ، پسرفت ما را به ارمغان می آورد .  حکیم ارد بزرگ 


26. آرمان های بزرگ ، آدم های بی باک و دلیر را ، به سوی خویش می کشانند .  حکیم ارد بزرگ

 
27. اندیشه را می توان در بند کشید ، اما نابود شدنی نیست .  حکیم ارد بزرگ 


28.کسانی که بیم از دست دادن جایگاه خویش را دارند ، همواره فریاد می کشند .  حکیم ارد بزرگ  


29. پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید ، که بر کردار و رفتار خود ، فرمانروا باشد .  حکیم ارد بزرگ 


30. سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد .  حکیم ارد بزرگ 


31. پیشرفت ، تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .  حکیم ارد بزرگ 


32. میوه کشتن ، کشته شدن است .  حکیم ارد بزرگ  


33. برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود .  حکیم ارد بزرگ  


34. توانمندی های خویش را ، به فراموشی نسپاریم .  حکیم ارد بزرگ  


35. پیش نیاز دلیر بودن ، بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار ، پشت کوهستان را هم ، به خاک مالیده اند .  حکیم ارد بزرگ
 

36. بی باکی گله ، در بیداری چوپان است .  حکیم ارد بزرگ  


37. دارایی زیاد برای یک جوان ، می تواند ابزار سرگردانی باشد .  حکیم ارد بزرگ


38. هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست .  حکیم ارد بزرگ


سخنان زیبا , سخنانی از بزرگان , جملات زیبا و حکیمانه , سخن بزرکان , جملات زیبا حکیمانه , جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod

21- فرگرد روان و خویش1. سرزمین روان ما ، میدان کینه توزی ، و دشمنی های بیهوده نیست .  حکیم ارد بزرگ 


2. روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این سرشت خوب ، همان ریشه بالندگی آدمیست .  حکیم ارد بزرگ 


3. اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی .  حکیم ارد بزرگ  


4. کسی که خود را بزهکار می شمارد ، زندانبان وجود خویش است ، اگر او را از تنهایی به در نیاوریم ، هر روز خودش را شکنجه می کند .  حکیم ارد بزرگ

 
5. روان شایستگان ، به پدید آورندگی و آفرینش گرایش دارد .  حکیم ارد بزرگ  


6. به خواب هایت دل مبند ، زندگی از آن هوشیاران و بیدارانی است ، که از تنهایی برون آمده و برای پیشرفت به هم پیوسته اند .  حکیم ارد بزرگ  


7. روان خویش را ، بازیچه دست داستان سرایان دیو سیرت نکنیم .  حکیم ارد بزرگ 


8. روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد .  حکیم ارد بزرگ  


9. دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ  


10. اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پا در خواهد آورد .  حکیم ارد بزرگ 


11. در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید ، نزدیک ما می شوند ، که در ژرفنای خود ، نیستی بهمراه دارند .  حکیم ارد بزرگ  


12. درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد ، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود ، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم .  حکیم ارد بزرگ 


13. امیدی به آینده آدمهایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست .  حکیم ارد بزرگ

 
14. خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم .  حکیم ارد بزرگ  


15. خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم .  حکیم ارد بزرگ 


16. آدمهای بدکردار ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ، ابزار می سازند .  حکیم ارد بزرگ  


17. بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی ، با نشان دادن توانمندی خویش ، به دست آوریم .  حکیم ارد بزرگ  


18. بدترین اندیشه ها ، روان ما را به تنهایی و خلوت فرا می خوانند ، آدمیان باید درکنار هم ، شاد باشند و برای پیشرفت و امنیت سرزمین خویش ، کوشش کنند .  حکیم ارد بزرگ 


19. خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند .  حکیم ارد بزرگ  


20. روان زخمی ، در تنهایی ، عفونی و خطرناک می گردد ، باید وارد گروه های فعال اجتماعی و شاد شد .  حکیم ارد بزرگ 


21. روان پاک ، برای همگان ، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند .  حکیم ارد بزرگ  


22. کردار و رفتار ناپسند را ، با دارایی زیاد هم ، نمی توان پنهان ساخت .  حکیم ارد بزرگ

 
23. روان آدم های شاد ، از بیماری و نابودی ، به دور است .  حکیم ارد بزرگ


24. خیزش درونی ، برای بهروزی هر چه بیشتر ، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند .  حکیم ارد بزرگ  


25. خودت را بشناس و به آن ببال .  حکیم ارد بزرگ  


26. خردمندان ، روانی آرام و دلی سرشار از مهر دارند .  حکیم ارد بزرگ 


27. دریاها نماد فروتنی هستند ، در نهان خود ، کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ، ولی هیچ گاه ، آن را به رخ ما نمی کشند .  حکیم ارد بزرگ  


28. کوهستان ها و دره های بی انتها ، در درون آدمها می بینم .  حکیم ارد بزرگ  


29. فروتنی در برابر گردن کشان ، نادرست است .  حکیم ارد بزرگ 


30. فروتنی به جا و درست ، ما را خواستنی و دوست داشتنی می کند .  حکیم ارد بزرگ 


31. فروتنی و غرور بی جا ، به یک اندازه چندش آور هستند .  حکیم ارد بزرگ 


32. غرور و فروتنی ، هر دو بخشی از نیازهای آدمی هستند .  حکیم ارد بزرگ


جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا , جملات عارفانه , جملات جالب , جملات زیبای عاشقانه , جملات قصار , Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod
 
22- فرگرد رسانه و اینترنت1. اینترنت ، تا این زمان ، بزرگترین دستاورد دانش آدمیان بوده است .  حکیم ارد بزرگ 


2. اینترنت ، بزرگترین میراث و دانشنامه ما ، برای نسل های آینده است .  حکیم ارد بزرگ 


3. خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار ، تا همگان پشتیبان تو باشند .  حکیم ارد بزرگ  


4. تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند .  حکیم ارد بزرگ 


5. رسانه ، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد ، نه اینکه به آنها بگوید ، شما چه بگویید ، که خوشایند دل ما باشد .  حکیم ارد بزرگ 


6. رسانه های آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند .  حکیم ارد بزرگ 


7. دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان و تکیه گاه برگزیدگان است .  حکیم ارد بزرگ  


8. ویرایش فرهنگ نادرست ، برای یک سرزمین ، بسیار مهم است ، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند .  حکیم ارد بزرگ  


9. فرهنگ اشتباه را ، بی مهابا کنار بگذاریم ، با ماست مالی آن ، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود .  حکیم ارد بزرگ  


10. رسانه بیمار ، افکار عمومی را فراری می دهد .  حکیم ارد بزرگ 


11. شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ درست است .  حکیم ارد بزرگ  


12. خردمندان و فرهنگ سازان ، همیشه زنده اند .  حکیم ارد بزرگ 

سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ, فیلسوف ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ13. جایگاه هنر و هنرمند ، بسیار ارزشمند است .  حکیم ارد بزرگ 


14. خردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند .  حکیم ارد بزرگ 


15. در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند .  حکیم ارد بزرگ 


16. هنر ، برآیند شناور بودن خرد ، در جهان احساس است .  حکیم ارد بزرگ 


17. آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است .  حکیم ارد بزرگ 


18. هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .  حکیم ارد بزرگ 


19. تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند .  حکیم ارد بزرگ  


20. اینترنت ، اندیشه و دودمان ما را ، به آیندگان گره خواهد زد ، از این پس ، دیگر گذشته برای آیندگان ، تیره و تار نخواهد بود ، اندیشه ما ، سپیده دم پیدایش فصلی نو ، از تاریخ بشری است .  حکیم ارد بزرگ 


21. اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ  


22. اینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست .  حکیم ارد بزرگ  


23. عظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم ، که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است  .  حکیم ارد بزرگ 


24. در گذشته ، بیشتر تجربه های آدمیان ، جایی ثبت نمی شد ، اما امروزه اینترنت ابزاری است ، برای ثبت تجربه ها و بالندگی بیشتر .  حکیم ارد بزرگ  


25. فرزندان خویش را ، با آموزش درست اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم .  حکیم ارد بزرگ  


26. اینترنت همچون دریاست ، سرشار از داشته های آموزنده ، که هر روز بر دارایی آن افزوده می گردد .  حکیم ارد بزرگ  


27. اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است ، همه برای رشد یکدیگر ، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی سازگار است .  حکیم ارد بزرگ  


28. جایگاه فرهنگی کشورها ، در رشد و بالندگی بشری را ، می توان در میزان داده های فرهنگی هر یک از آنها ، در پهنه اینترنت دید .  حکیم ارد بزرگ  


29. جوانان امروز باید ، هنر خود را در میدان آی تی و فناوری های نوین به نمایش بگذارند ، چرا که دیگر دوران خوشنویسی ، نقاشی و مینیاتور به پایان رسیده است .  حکیم ارد بزرگ 


30. محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است .  حکیم ارد بزرگ  


31. بستر اندیشه همگانی ، همچون دریاست ، هیچ بنایی بر آن پایدار نخواهد بود ، مگر آنکه خود را با بسامدهای (امواج) آن همراه سازد .  حکیم ارد بزرگ  


32. اندیشه آدمهای کوچک همواره درگیر حاشیه ها و شاخه و برگ هاست ، آنها همواره از پرداختن به ریشه ها در هراس هستند ، گویا منتظرند دیگران حرف های آنان را بزنند ، تا آنها کمتر آسیب ببینند .  حکیم ارد بزرگ 


33. در سرزمینی که رسانه های مردمی آزاد هستند ، هر روز پلشتی و قانون گریزی ، کم و کمتر می شود .  حکیم ارد بزرگ 


34. اینترنت ، باید رایگان و برای همگان در دسترس باشد .  حکیم ارد بزرگ

 
35. به فرزندان خویش آموزش دهیم ، که در اینترنت هم ، گفتار و رفتاری نیک و انسانی داشته باشند .  حکیم ارد بزرگ


36. پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند ، شایسته سرزنش هستند .  حکیم ارد بزرگ 


37. اینترنت ، مهمترین ابزار پیشرفت همه جانبه یک سرزمین است .  حکیم ارد بزرگ 


38. مرواریدهای بسیار در ابر دریای اینترنت می توان یافت .  حکیم ارد بزرگ 


39. اینترنت ، مهر و دوستی ، میان آدمیان را افزون نمود .  حکیم ارد بزرگ 


40. سخن پرخاشگران و بی ادبان ، در فضای مجازی ، پژواکی ندارد .  حکیم ارد بزرگ 

جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا , جملات عارفانه , جملات جالب , جملات زیبای عاشقانه , جملات قصار , Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod


23- فرگرد سخنان بزرگان1. سخنان بزرگان ، کلیدهای پر ارزش زندگیست .  حکیم ارد بزرگ   


2. سخن بزرگان ، اندیشه ما را ، پولادین می سازد .  حکیم ارد بزرگ 


3. برده سخن دل مباش ، آدمهای خوشبخت ، ندای خرد و عقل را پیش از هر نوایی می شنوند .  حکیم ارد بزرگ 


4. با واژگان و سخن خویش ، نوازشگر روح و روان دیگران باشیم ، نه شمشیری برای نابودی دل ها .  حکیم ارد بزرگ  


5. آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .  حکیم ارد بزرگ  


6. از باورهای خویش سخن بگوییم ، باورهایی که به راستی آنها را دوست داریم .  حکیم ارد بزرگ 


7. اگر دل گیتی را بگشاییم ، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد ، پس کردار ما ، چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .  حکیم ارد بزرگ 


8. سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است .  حکیم ارد بزرگ 


9. سخنان زیبا و دوست داشتنی بگوییم ، چرا که آنها ، نگاره و صورت ما ، در اندیشه دیگران خواهند شد .  حکیم ارد بزرگ  


10. اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  حکیم ارد بزرگ  


11. فراموش نشدنی ترین آموخته ها ، آنهایی است ، که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .  حکیم ارد بزرگ  


12. پند و اندرزهای پیران ، آخرین تیرهای آن ها ، برای ادامه زندگی ، در دودمانهای آینده و پسین است .  حکیم ارد بزرگ 


13. پند و اندرز نادرست ، موجب نفرت همیشگی دیگران ، از ما می شود .  حکیم ارد بزرگ  


14. آن که پند و اندرز نمی پذیرد ، خیلی زود گرفتار می شود .  حکیم ارد بزرگ  


15. آدمهای نادان ، بسیار زود در مورد دیگران ، داوری و قضاوت می کنند .  حکیم ارد بزرگ


16. سخن مهر آمیز و دلگرم کننده ، می تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد .  حکیم ارد بزرگ

 
17. واژه ها سرشار از آموزه هاست ، ارزش آنها همپای زندگی است .  حکیم ارد بزرگ  


18. همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی ، اینگونه راههای آینده ، روشن است و هموار .  حکیم ارد بزرگ  


19. بینشی که همه چیز را خوب و یا بد می پندارد ، درست نیست . باید ترازوی خرد و اندیشه را ، همواره در زندگی به کار گرفت .  حکیم ارد بزرگ 


20. کسی که خود را دوست ندارد ، به سادگی به جایگاه و حریم دیگران نیز ، یورش می برد .  حکیم ارد بزرگ 


21. نابکارترین آدم ها ، برای رشد خود ، به جایگاه دیگران می تازند .  حکیم ارد بزرگ 


22. اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد ، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ  


23. رویا پردازی که کارآفرین هم باشد ، می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار شود .  حکیم ارد بزرگ  


24. پندار های خواب و بیداری ما ، اگر ادامه یابند و با کار همراه شوند ، بی شک کم کم ساخته خواهند شد .  حکیم ارد بزرگ  


25. سخن و مهر پاک ، بر روان آدم پلید ، کارساز نیست .  حکیم ارد بزرگ  


26. سخنان برگزیده بزرگان ، شاه کلید درهای بسته زندگیست .  حکیم ارد بزرگ 


27. سخنان زیبا ، بازده روزهای سخت گذشته است .  حکیم ارد بزرگ 


28. سخنان بزرگان را باید بارها و بارها نوشت ، تا در ذهن و اندیشه ماندگار شوند .  حکیم ارد بزرگ 


29. بیشتر سخنانی که به پادشاهان گذشته نسبت می دهند ، دروغ و بی پایه و اساس است .  حکیم ارد بزرگ 


30. شرف ، در آزادی و آزادگی است و این خواست و سخن همیشگی "ارد" بوده است .  حکیم ارد بزرگ 


31. داستان کوتاه همواره زیباست ، چرا که خواننده با شیره و جان اندیشه نویسنده روبروست .  حکیم ارد بزرگ


32. به جای آنکه به دنبال انسان سازی باشیم ، یاد بگیریم چگونه با دیگران رفتار کنیم .  حکیم ارد بزرگ 


33. پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .  حکیم ارد بزرگ  


34. گاهی تنها با سکوت ، می توان سخن گفت . حکیم ارد بزرگ 


35. پیران اندیشمند ، به ریشه ها می پردازند ، نه به شاخه ها .  حکیم ارد بزرگ  


36. گِره هایی که به هزار نامه دادگستری باز نمی شوند ، به یک نگاه و ندای ریش سپیدی گشاده می گردند .  حکیم ارد بزرگ  


37. خموشی ریش سپیدان هم ، پندآموز است .  حکیم ارد بزرگ  


38.جوانان باید از پیران جهان دیده ، راه درست زندگی را بپرسند ، آنها رایزنان و گنجینه های با ارزشی ، از خرد و اندیشه اند .  حکیم ارد بزرگ  


39. پاسخ سخنان دلسوزانه بزرگان و ریش سپیدان ، گستاخی و اخم نیست .  حکیم ارد بزرگ 


40. از کودکی سخنان بزرگان و جملات قصار را به کودکان آموزش دهید ، تا در بزرگی برده نادان ها نگردند .  حکیم ارد بزرگ 


41. به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران .  حکیم ارد بزرگ  


42. بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد .  حکیم ارد بزرگ

 
43. چه بسیار زنان و مردانی را دیدم که به جای گوش کردن به ندای عقل و خرد ، دامن فریبکاران و جادوگران را گرفته بودند .  حکیم ارد بزرگ 


44. سخنان بزرگان ، جواهرات با ارزش درون سخنرانی هاست .  حکیم ارد بزرگ 


45. سخن نیک بزرگان ، راه رسیدن به خوشبختی را کم می کند ، و سخن نادانان تباهی را نزدیک می سازد .  حکیم ارد بزرگجملات زیبای بزرگان , سخنان بزرگان جهان , جملات زیبا از بزرگان , بهترین سخنان , سخنان زیبای بزرگان , بهترین سخنان بزرگان , سخنانه حکیمانه  , سخنان زیبا و حکیمانه, Great Orodجملات زیبای بزرگان , سخنان بزرگان جهان , جملات زیبا از بزرگان , بهترین سخنان , سخنان زیبای بزرگان , بهترین سخنان بزرگان , سخنانه حکیمانه  , سخنان زیبا و حکیمانه, Great Orod


24- فرگرد توانایی1. زمانی از توانایی خویش لذت می بریم ، که در راه بدست آوردن آن ، کوشش بسیار نموده ایم .  حکیم ارد بزرگ 


2. توانایی ، از پس آگاهی و کوشش بسیار ، بدست می آید .   حکیم ارد بزرگ


3. سپاسگزاری از دیگران ، نشان فرهمندی و تواناییست .  حکیم ارد بزرگ  


4. اندیشه برتر ، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد .  حکیم ارد بزرگ 


5. آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان ، خالی تر از هر زمان دیگری است .  حکیم ارد بزرگ 


6. آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ، ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟   حکیم ارد بزرگ 


7. آنکه نمی تواند از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ، ارزش برتری و بزرگی ندارد .  حکیم ارد بزرگ  


8. کارگزاران شایسته ، کارهای مهم را ، بدست ناتوانان نمی سپارند .  حکیم ارد بزرگ  


9. با اشک ریختن ما ، ناتوانان توانا نمی شوند ، باید کوشش کرد و توانا شد ، آنگاه کمک نمود .  حکیم ارد بزرگ  


10. آدم توانا ، دیگران را ناتوان نمی نامد .  حکیم ارد بزرگ 


11. امیدوار مباش دیگران همواره همراهیت کنند ، باید دست بر زانوی خویش گیری .  حکیم ارد بزرگ  


12. آنان که برای بهروزی آدمیان کوشش می کنند ، شایستگان دوران خویش هستند .  حکیم ارد بزرگ  


13. پایداری و کوشش ، کلید هر در بسته ای است .  حکیم ارد بزرگ 


14. برای نوآوری و آفرینش ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود ، این هدف ، با کار و کوشش بدست می آید  .  حکیم ارد بزرگ 


15. سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی آدمهای خردمند است .  حکیم ارد بزرگ 


16. آدمی ، به آرامی می آموزد که ، نباید برای هر کاری ، همه زندگی و اندیشه اش را درگیر سازد .  حکیم ارد بزرگ 


17. باور درونی ، نیروی شتاب دهنده ، پرتاب شدن به سوی ایده هاست .  حکیم ارد بزرگ  


18. آدمهای ناتوان ، همواره می نالند و به زمین و زمان دشنام می دهند .  حکیم ارد بزرگ 


19. هر ثروتمندی توانا نیست ، آدم توانا ، انسان دوست و بخشنده است .  حکیم ارد بزرگ 


20. آدم های توانا ، براستی ارزش "زمان" را می دانند .  حکیم ارد بزرگ 


21. آدمهای ناتوان ، تشنه دیدن چشم و ابروی این و آن هستند و آواره کوچه ها و خیابانها ...  حکیم ارد بزرگ 


22. چه کوچک و ناتوان هستند کسانی که هدفشان ، نابود کردن دانش و هنر دیگران است .  حکیم ارد بزرگ 


23. آدمهای ناتوان ، شهرت را بد می شمارند .  حکیم ارد بزرگ 


24. ناتوان ، لبریز از واژه های ناامید کننده است .  حکیم ارد بزرگ 


25. توانایی در کاشانه خاموش نا امیدان ، یافت نمی شود .  حکیم ارد بزرگ 


26. آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران ، راه درست توانایی را نشان می دهد .  حکیم ارد بزرگ 


سخنان حکیمانه , سخنان بزرگان , سخنان زیبا , جملات حکیمانه , سخن بزرگان , جملات زیبا از بزرگان , حکیمانه , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , سخن , کلام بزرگان , Great Orodسخنان , جملات بزرگان , جملات زیبا و حکیمانه , جملات حکیمانه , جملات زیبا , سخن حکیمانه , سخنان حکیمانه بزرگان , جملات حکیمانه و زیبا , سخن زیبا , سخنان زیبا از بزرگان , Great Orod


25- فرگرد غم1. کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


2. از مردم غمگین ، نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت .  حکیم ارد بزرگ


3. کار و همچنین کوشش های اجتماعی ، بهترین آرام کننده روان های پریشان و غمگین است .  حکیم ارد بزرگ


4. یاران سوگوار خویش را ، تنها نگذاریم ، باید آنان را به زندگی دلگرم سازیم .  حکیم ارد بزرگ


5. با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم .  حکیم ارد بزرگ


6. از دیگران نخواهیم ، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را ، برایمان بازگویند .  حکیم ارد بزرگ


7. اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را ، کشنده می کند .  حکیم ارد بزرگ


8. غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما ، زاده شود .  حکیم ارد بزرگ

 
9. ستایش غم ، تمجید از مرگ است .  حکیم ارد بزرگ


10. نواهای غمناک ، بدن و روان آدمی را پژمرده و نابود می کند .  حکیم ارد بزرگ


11. از شنیدن آهنگ ها ، داستانها و رویدادهای غم انگیز ، دوری کنیم .  حکیم ارد بزرگ


12. غم ، سیاهچال توانایی هاست .  حکیم ارد بزرگ


13. کسی که همواره ، ساز ناله اش کوک است ، دمادم ، زندگی خود و نزدیکانش را ، تلخ و تاریک می کند .  حکیم ارد بزرگ


14. برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، با اشک و سوگواری ، راه به جایی نمی بریم .  حکیم ارد بزرگ 


15. خوشبختی را ، در کاشانه غم پرستان ، جست و جو مکن .  حکیم ارد بزرگ


16. تنها بزهکاران ، از دیدن اشک دیگران ، شاد می گردند .  حکیم ارد بزرگ 


17. نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است .  حکیم ارد بزرگ 


18. از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید .  حکیم ارد بزرگ 


19. کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ


20. زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی .  حکیم ارد بزرگ 


21. ساز نی را باید شکست ... که نوای غمناک آن ، روان آدم تندرست را هم بیمار می سازد .  حکیم ارد بزرگ 


22. چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند .  حکیم ارد بزرگ 


23. سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد .  حکیم ارد بزرگ 


24. غم را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید .  حکیم ارد بزرگ 


25. آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد .  حکیم ارد بزرگ 


26. غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان .  حکیم ارد بزرگ

 
27. زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست .  حکیم ارد بزرگ 


28. مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم .  حکیم ارد بزرگ 


29. قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم ، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی و شادی کوشش کنیم .  حکیم ارد بزرگ 


30. سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد .  حکیم ارد بزرگ 

( تعداد کل: 76 )
<<    1       ...       72       73       74       75       76    >>