X
تبلیغات
رایتل

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

عناوین یادداشت‌ها 

 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:19)
  بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهیست . حکیم ارد بزرگ در هستی همه چیز ، دارای چهار چوب و ساختار است . حکیم ارد بزرگ تا ساختارها سامان نیابد ، بالندگی هویدا نمی گردد . حکیم ارد بزرگ شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان گیتی ، خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگ نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:17)
  مهمترین قانون و هنجار گیتی ، مهربانیست . حکیم ارد بزرگ تا چیزی از دست ندهی ، چیز دیگری بدست نخواهی آورد ، این یک هنجار و قانون همیشگی است . حکیم ارد بزرگ برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است ، چند گامی پس رویم . حکیم ارد بزرگ بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است . حکیم ارد بزرگ هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:15)
  در هنگامه هیاهو و غوغا ، کسی در اندیشه کارآفرینی و کار نیست . حکیم ارد بزرگ رسانه های تشویشگر ، بدترین دشمنان سرمایه گذاری و کار هستند . حکیم ارد بزرگ کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در نا امنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند . حکیم ارد بزرگ کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:14)
  دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند . حکیم ارد بزرگ احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا عموم ، زمان لازم برای ارزیابی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند . حکیم ارد بزرگ مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:12)
  کارهای گروهی ، هر چه بزرگتر و شاداب تر باشند ، شوق به زندگی و امید را ، افزونتر می کنند . حکیم ارد بزرگ گروه ، بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند . حکیم ارد بزرگ گروه هدفمند ، کمتر دچار سردرگمی ، و از هم پاشیدگی می شود . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:10)
  سیاستمداران آزموده از همان چشمه ایی می نوشند ، که مردم را سیراب می کند . حکیم ارد بزرگ نگهبانی از داشته های یک کشور ، برای سیاستمداران ، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد . حکیم ارد بزرگ و سیاستمداری که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد . حکیم ارد بزرگ هیچگاه به دروغگویان ، میدان کارگزاری ندهید ....
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:08)
  سیاستمدار خوب ، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد . حکیم ارد بزرگ سیاستمدار بزرگ ، به شمار مردم ، پاسبان و نگهبان دارد . حکیم ارد بزرگ فرمانروای اندرزگو ، شایسته پیشوایی نیست ، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند . حکیم ارد بزرگ بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:07)
  تنها نوای آموزگارانی در سینه شاگردان جاودانه می ماند ، که نوای مهربانی سر می دهند . حکیم ارد بزرگ کسانی که از درون مهربان خویش دور شده اند ، زندگی را همواره بر خود سخت می کنند . حکیم ارد بزرگ آواز مهربانی ، از هر سنگ نگاره ای ، ماندگار تر است . حکیم ارد بزرگ خوی مهربان ، ریشه در سرشت پاک گیتی دارد . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:04)
  میدان کار و تصمیمات سیاستمداران ، باید شفاف و برای مردم ، آکواریومی باشد . حکیم ارد بزرگ دولتمردان ، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش ، برای اداره امور باشند . حکیم ارد بزرگ انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست . حکیم ارد بزرگ مردم هوشمند به نامزدهای مستقل انتخابات رای نمی دهند ، چون می دانند...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 21:02)
  هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید . حکیم ارد بزرگ کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند . ریشتر اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت کیش خوب همانند...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:58)
  مادران و پدران بدانند ، خیابان آموزشگاه کودکان نیست . حکیم ارد بزرگ بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است . حکیم ارد بزرگ بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند . حکیم ارد بزرگ پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند ، توانایی آموزش آنها را از...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:44)
  ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست . حکیم ارد بزرگ اگر می خواهی بنده کسی نشوی ، بنده هیچ چیز مشو . ژاک دوال هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگ زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند . حکیم ارد بزرگ سعادت مانند توپ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:41)
  هنگامیکه درختان ، سر بر زمین سرد می سایند ، نوای بوم ها هم شنیدنی است . حکیم ارد بزرگ وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود . نرمن وینسنت پیل انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن جاییکه در آن خوش بینی بیش از هر جای دیگر رواج و رونق دارد ، تیمارستان است ....
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:36)
  یا چنان نمای که هستی ،یا چنان باش که می نمایی . بایزید بسطامی آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد . همر کسی که شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوتر پاکی نفس جدایی می آورد . فردریش نیچه تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:28)
  راهی سوای نرمش و بازی با هستی نیست . حکیم ارد بزرگ آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود . حکیم ارد بزرگ آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود . حکیم ارد بزرگ برای آشتی ، بر هم پیشی گیریم . حکیم ارد بزرگ همای بخت بر شانه ات...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:21)
  برآزندگان ، شادی آفرین هستند . حکیم ارد بزرگ بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر جدا شده خویش ، مباش . حکیم ارد بزرگ پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم . حکیم ارد بزرگ شناخت درست زن و مرد از هم ، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است . حکیم ارد بزرگ در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:18)
  برآزندگان ، شادی آفرین هستند . حکیم ارد بزرگ بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر جدا شده خویش ، مباش . حکیم ارد بزرگ پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم . حکیم ارد بزرگ شناخت درست زن و مرد از هم ، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است . حکیم ارد بزرگ در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:13)
  اگر در کارتان در حال پیشرفت نیستید و بهتر نمی شوید ، پس دارید بدتر می شوید . نت رایلی آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند . حکیم ارد بزرگ حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . فردریش نیچه انسان بزرگتر از یک جهان و بزرگتر از مجموعه...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:09)
  نوروز ، فرخنده جشن طبیعت است و چه روزی زیباتر از این ؟ . حکیم ارد بزرگ با نوروز هر سال ، دوباره زاده می شویم . حکیم ارد بزرگ آغاز هر روز ، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر . حکیم ارد بزرگ هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست . حکیم ارد بزرگ مردم ، همواره گوش...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:05)
  خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند . حکیم ارد بزرگ انسان هر چه بالاتر برود احتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود. ادیسون آینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند. مترلینگ انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است . کندی سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 20:02)
  زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است . حکیم ارد بزرگ زندگی خوب ، تنها در دلشادی ما نیست ، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان ، زندگیمان را لذت بخش می کند . حکیم ارد بزرگ کتابها ، نفس می کشند و زنده اند . حکیم ارد بزرگ ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن . حکیم ارد بزرگ زایش و...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:58)
  کینه را از خود دور کن ، چرا که خرمن مهر و پاکی ات را به آتش می کشد . حکیم ارد بزرگ در پایان کوچه های بن بست زندگی ، بارها و بارها نادان ها را دیدار خواهی کرد . حکیم ارد بزرگ اگر شور زندگی و امید را ، در روان یاران افسرده خویش بارور کنیم ، تنهایی هیچگاه به سراغ مان نخواهد آمد . حکیم ارد بزرگ تندرستی ، پاداش نیک زیستی...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:55)
  دوستان فراوان برای یک جوان ، نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است . حکیم ارد بزرگ اگر آغاز زندگی ات ، با شادی و روز همراه بود ، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز ، که پگاه خوشبختی نزدیک است . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:52)
  بدان ، همواره آنکه برای رسیدن به تو ، از همه چیزش می گذرد ، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است . حکیم ارد بزرگ خودخواه تنهاست ، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد . حکیم ارد بزرگ در پی پاسخ زود هنگام ، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم . حکیم ارد بزرگ ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:48)
  بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد . حکیم ارد بزرگ کسانی که زندگی خویش را ، در جنگ با نزدیکان می بینند بیمارند ، همراهی چنین آدمیانی درست نیست . حکیم ارد بزرگ نا امیدی و افسردگی ، تنها بن...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:44)
  پیران جهان دیده ، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند . حکیم ارد بزرگ کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه جوانان باشند ، نه بازیگران زندگی آنان . حکیم ارد بزرگ دودمانی که بزرگانش خوار شده اند ، پیکره بی جانیست که خوراک پلیدان می شود . حکیم ارد بزرگ تنهایی ، برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:41)
  رستاخیزهای مردمی ، بدون همراهی زنان دلیر ، ناممکن است چرا که زن ، پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی است . حکیم ارد بزرگ مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شرف و امنیت هستند . حکیم ارد بزرگ پشتکار ، گوهر مردان و زنان فرهمند است . حکیم ارد بزرگ فداکاری زنان ، بسیار با ارزشتر از دلیری در مردان است . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:39)
  بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند . حکیم ارد بزرگ بزرگان انتقامجو نیستند . حکیم ارد بزرگ آزادیخواهان ، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند . حکیم ارد بزرگ مردان و زنان کهن ، برآیند و پژواک پاکی و راستی هستند . حکیم ارد بزرگ بوی خوش زندگی...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:36)
  بزرگان ، آزادیخواه و بردبار هستند . حکیم ارد بزرگ زیاده روی در ستایش دیگر آدمیان، بردگی و نابودیمان را در پی دارد . حکیم ارد بزرگ مجلس مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان ، در مردمسالاری و دموکراسی دارد . حکیم ارد بزرگ بزرگان ، تخم مهر و آزادی می پراکنند . حکیم ارد بزرگ شایستگان بیشتر زمان ها ، نیمه...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:33)
  شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز . حکیم ارد بزرگ شایستگان بردبارند و امیدوار . حکیم ارد بزرگ سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است . حکیم ارد بزرگ چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است . حکیم ارد بزرگ بیچاره مردمی که قهرمان ندارند . حکیم ارد بزرگ چه نیک مردان و...
( تعداد کل: 186 )
<<    1       2       3       4       5       ...       7    >>