X
تبلیغات
رایتل

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

عناوین یادداشت‌ها 

 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:30)
  ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد . حکیم ارد بزرگ میهن دوستی ، هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . حکیم ارد بزرگ چه فریست زندگی را ، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ایی پرواز کنی ؟. حکیم ارد بزرگ آزادگان میهن پرست ، در مرداب خودستایی فرو نمی روند . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:28)
  مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش ساخته ایم . حکیم ارد بزرگ برای آنکه دوستیمان پا برجا بماند ، بهتر است همواره میانمان فاصله و بازه ای باشد . حکیم ارد بزرگ برآزندگان شادی را ، از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . حکیم ارد بزرگ دارایی برآزندگان ، تنها دلی سرشار از امید است . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:25)
  مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم. حکیم ارد بزرگ قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم ، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی و شادی کوشش کنیم . حکیم ارد بزرگ سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد . حکیم ارد بزرگ نامداری ، بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:22)
  آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است . حکیم ارد بزرگ آدمی ، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد . حکیم ارد بزرگ ادب و کردار نیک ، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد . حکیم ارد بزرگ چه بسیار زنان و مردانی را دیدم که به جای گوش کردن...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:20)
  شادی ، حماقت نیست ، شادی نیاز روان آدمیست . حکیم ارد بزرگ جشن ها ، مهر ودوستی را صد چندان نموده و زایش و دگرگونی را به ارمغان می آورند . حکیم ارد بزرگ چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان داریم . حکیم ارد بزرگ آگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست . حکیم ارد بزرگ کسی که آزادی می جوید ، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد ....
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:16)
  آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد ، شادی را به همگان هدیه می دهد . حکیم ارد بزرگ خنده در پس خود ، رازها در سینه دارد . حکیم ارد بزرگ خنده راستین زیباست و نوای زندگیست . حکیم ارد بزرگ شادی یک سرزمین ، بدون داشتن آزادی ، آفریده نمی شود . حکیم ارد بزرگ آدم های شاد ، جوان و جوانتر می گردند . حکیم ارد بزرگ خوشبخت آدمیست ، که...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:14)
  برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان ، راه روشن آیندگان است . حکیم ارد بزرگ برآزندگان به گفتار کم ارزش ، زندگی خویش را نابود نمی کنند . حکیم ارد بزرگ برآزندگان ، چشم در توانایی های خود دارند ، هیچ چیز نمی تواند ، آنان را از آرمانشان باز دارد . حکیم ارد بزرگ رنگ های رنگین کمان ، به زندگی و شادی نزدیک ترند . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:12)
  پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است . حکیم ارد بزرگ آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند . حکیم ارد بزرگ به آنهایی که می گویند اُرُد دلدادگی نمی داند ، بگویید او هم دلداده شد ، یک بار و برای همیشه ، دلباخته میهن پاکش ایران . حکیم ارد بزرگ آرزوهای اُرُد ، با شکوه سرزمین مادری اش ایران ، به پایان می رسد . حکیم...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:09)
  خارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر . حکیم ارد بزرگ جوانان باید بدانند ، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ ، لاجرم نباید همه چیز ، همین آغاز مهیا باشد ، بدون خجالت به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید ، کار و کوشش شما ، درهای پیروزی را ، یکی پس از دیگری ، خواهد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:07)
  بسیار یاد کردن از سختی های زندگی ، بردگی می آورد . حکیم ارد بزرگ آنچه بدست خواهی آورد ، فراتر از کاری که انجام داده ایی نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ دوستی با رنج ها و درد ها ، مانند دوستی با دشمن ستیزه جوست ، باید بر ناراستی ها تاخت ، که این تنها راه ماندگاریست . حکیم ارد بزرگ رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:03)
  هیچ فرازی ، در برابر آدم های پاکباخته ، توان ایستادگی ندارد . حکیم ارد بزرگ آدمهای فرهمند و خودباور ، بدنبال کف زدن دیگران نیستند ، آنها به شکوه و ارزش کار خود ، باور دارند . حکیم ارد بزرگ هیچ آرزویی ، بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید . حکیم ارد بزرگ اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش ، زور گویی پیشه کنیم ، پس...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 19:00)
  خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است . حکیم ارد بزرگ بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم . حکیم ارد بزرگ برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را سرزنش کنیم . حکیم ارد بزرگ گام بردار ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:58)
  آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان . حکیم ارد بزرگ زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست . حکیم ارد بزرگ آنکه در بیراهه گام بر می دارد ، آرمان خویش را گم کرده است . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:53)
  نیرنگ ، همراه غم پرستان بیمار است . حکیم ارد بزرگ از آدمیانی که به دنبال غم هستند ، باید هراسید . حکیم ارد بزرگ کسی که دوران شادمانی اش را ، با خاکستر غم و اندوه نابود می کند ، بیماری بیش نیست . حکیم ارد بزرگ زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ فریادهای درونمان ، به ما...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:50)
  نزدیک شدن به آدمهای بی خرد ، تاوانی دهشتناک دارد . حکیم ارد بزرگ سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما ، به نام آشتی جویی و دوستی ، از نادانی است . حکیم ارد بزرگ چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را ، بر نمی تابند . حکیم ارد بزرگ ره آورد گفتگو با نادان ، دو چیز است : نخست ، از دست دادن بخشی از زندگی ، و دیگری...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:46)
  بدخو ، زندگی اش کوتاه است . حکیم ارد بزرگ آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگ بسیاری از جنگ ها ، بازتاب نا آگاهی است . حکیم ارد بزرگ نرمدلی و نرمش از آدمیست و سنگدلی و سختسری ، خوی اهریمن . حکیم ارد بزرگ آنکه شکوه خرد و اندیشه را دید ، هیچگاه گردن کشی پیشه نکرد . حکیم ارد بزرگ زورگو ، خواب پریشان...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:44)
  در پس هر سخن بزرگان ، هزار اندیشه و نکته نهفته هست . حکیم ارد بزرگ آدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد . حکیم ارد بزرگ بهترین آدمیان ، آنانی هستند که گوهر مهربانی درونشان همواره جلوه گر است . حکیم ارد بزرگ آدمیان با یکدیگر یکی نیستند ، زنان و مردان ، هر یک بگونه ایی می اندیشند ، یکی دانستن آدمیان درست نیست . حکیم ارد...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:41)
  اگر دوستت ، آدمی نادان و خبرچین باشد ، خیلی زود ، اسیر وهم و سیاهی دل می شوی . حکیم ارد بزرگ تصوف ، عرفان های هندی و بودیسم ، سرشتی هولناک دارند ، آنها از ما ، تکه گوشت هایی ناکارا و ناتوان می سازند . حکیم ارد بزرگ تنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده ، و آن را بر زبان جاری می سازد . حکیم ارد بزرگ با...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:38)
  هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی ، این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت ، نشکنی و اگر شکستی ، باز هم ناامید نشو ، چرا که آرام جان دیگری در راه است . حکیم ارد بزرگ از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان ، باید ترسید . حکیم ارد بزرگ آنکه می دزدد ، نفرین و خواری ابدی برای خود به...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:34)
  آنکه پوزش نمی داند چیست ، دوست خوبی نیست . حکیم ارد بزرگ پشیمانی ، اولین گام برای پوزش است . حکیم ارد بزرگ کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد . حکیم ارد بزرگ تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی . حکیم ارد بزرگ کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:31)
  نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد . حکیم ارد بزرگ ناتوان ترین آدمیان ، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . حکیم ارد بزرگ اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . حکیم ارد بزرگ کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها نمودن دیگران...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:28)
  سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند . حکیم ارد بزرگ فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند . حکیم ارد بزرگ فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند . حکیم ارد بزرگ مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:25)
  بدبخت کسی است ، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ خوارترین کارفرما ، کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست خویش ،ناراستی پیشه نموده و فرمانروایی می کند . حکیم ارد بزرگ فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:22)
  برای رستگاری ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی . حکیم ارد بزرگ کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه دیو خواهد شد . حکیم ارد بزرگ آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است . حکیم ارد بزرگ خشم و زور ، تنها ابزار ناراستی برای ماندن است . حکیم ارد بزرگ آدمیان ترسو و ناکارآمد ، خود را در دنیای صوفیانه ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:19)
  همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید ، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید ، خود را دوست بدارید و برای بهروزی ، کوشش کنید . حکیم ارد بزرگ پیش از آنکه ناراستی ، در درون ما شکافی هولناک پدید آورد ، راستی جوییم . حکیم ارد بزرگ رَد راستی ، رَد خویشتن است . حکیم ارد بزرگ رسواترین آدمها ، فریبکارانند . حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان درباره اینترنت (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:17)
  اینترنت ، بزرگترین میراث و دانشنامه ما ، برای نسل های آینده است. حکیم ارد بزرگ اینترنت ، تا این زمان ، بزرگترین دستاورد دانش آدمیان بوده است. حکیم ارد بزرگ اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است. حکیم ارد بزرگ اینترنت ، مهر و دوستی ، میان آدمیان را افزون نمود. حکیم ارد بزرگ این روزها، هنگامیکه برنامه...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:14)
  خواستن زلف و چشم و عشوه یار ، عشق نیست ... عشق پیر و زشت نمی شود ، خیانت نمی کند ، عشق بزرگترین خواست و خورشید آهنربایی انتهای اندیشه ماست . حکیم ارد بزرگ عاشق انسانیت بودن بسیار با ارزشتر از عاشق یک انسان بودن است. حکیم ارد بزرگ آرمان بزرگ ، همواره زاینده امید است . حکیم ارد بزرگ هیچ اهرمی ، همچون بردباری و امید ،...
 • سخنان بزرگان (شنبه 20 دی‌ماه سال 1393 18:11)
  انباشتگی احساس ، عشق هایی آتشین بوجود می آورد . حکیم ارد بزرگ در نهاد عشاق آتشین مزاج ، هوشمندی شگفت آور دیده می شود ، عشقی که شراره های هولناک آن ، می تواند جهانی را به آتش کشد . حکیم ارد بزرگ انکار و فراموشی احساسات پاک نوجوانان و جوانان ، می تواند عشق های آتشین و غیر قابل کنترل بوجود بیاورد . حکیم ارد بزرگ خانواده...
 • Just For Transfer (پنج‌شنبه 18 دی‌ماه سال 1393 03:10)
  آباد سرزمینی که ، مردمی از خودگذشته و آزاده دارد . حکیم ارد بزرگ طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند. گوته چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی در سرزمینی که آذرخش و توفان میدان داری می کنند ، کسی به فکر فردا نیست . حکیم ارد بزرگ آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و...
 • سخنان فریدریش ویلهلم نیچه (پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393 07:46)
  سیاستمدار آدم‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ابزار و دشمن. یعنی فقط یک طبقه را می‌شناسند و آن هم دشمن است. فریدریش ویلهلم نیچه بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید . فریدریش ویلهلم نیچه با دیگران بودن آلودگی می آورد. فریدریش ویلهلم نیچه باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا...
( تعداد کل: 186 )
<<    1       2       3       4       5       ...       7    >>