حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

عناوین یادداشت‌ها 

 • سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ (یکشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1393 18:07)
  انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاو زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند ادیسون آن چه هستی ، باش . نیچه مردآن است که هر بار او را بیازمایند زودجوش بی...
 • سخنان حکیم فردوسی توسی (چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392 05:33)
  دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی توسی گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . حکیم فردوسی توسی خرد برترین هدیه الهی است . حکیم فردوسی توسی خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . حکیم فردوسی توسی کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در...
 • سخنان حکیمانه (دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1392 09:24)
  سخنان بزرگان جهان سخنان بزرگان - بخش بیستم سخنان بزرگان - بخش نوزدهم سخنان بزرگان - بخش هیجدهم سخنان بزرگان - بخش هیفدهم سخنان بزرگان - بخش شانزدهم سخنان بزرگان - بخش پانزدهم سخنان بزرگان - بخش چهاردهم سخنان بزرگان - بخش سیزدهم سخنان بزرگان - بخش دوازدهم سخنان بزرگان - بخش یازدهم سخنان بزرگان - بخش دهم سخنان بزرگان -...
 • عکس سخنان بزرگان (دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1392 05:40)
 • سخنان حکیم بزرگمهر (سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1391 10:02)
  ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد . حکیم بزرگمهر بختگان آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . حکیم بزرگمهر بختگان فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش هفتم (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:55)
  فرومایگان، پس از پیروزی، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند. حکیم ارد بزرگ آموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش : همه چیز پوچ است ؛ همه چیز یکسان ؛ همه چیز رو به پایان ! . فردریش نیچه خوشرفتار کسی است که بتواند با ادمهای بد رفتار سازش کند . فرانسو سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد. حکیم ارد بزرگ...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش شش (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:49)
  اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند. حکیم ارد بزرگ قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود. پونگ بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتون پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است. حکیم ارد بزرگ عمر آن قدر...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش پنجم (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:47)
  زیبایی، در مهربانی است. حکیم ارد بزرگ هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین تاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد. جین کاکتیو هیچ آرمانی ، نباید انسانیت درون ما را نابود سازد. حکیم ارد بزرگ کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش چهارم (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:44)
  در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند ، اما دروغ نمی گوید. حکیم ارد بزرگ اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش سوم (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:42)
  اندیشه را می توان در بند کشید ، اما نابود شدنی نیست. حکیم ارد بزرگ شانس هرگز کافی نیست . اندرو ماتیوس یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی . بایزید بسطامی انسانیت ستودنیست ، از منش مهربان درون خویش، آزرده مباش. حکیم ارد بزرگ تمام دنیای پهناور را بگردید ، دری بر روی آدم بی پول گشاده نخواهید یافت . هانری...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش دوم (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:39)
  مهربان باش تا جاودانه شوی. حکیم ارد بزرگ فهمیدن بهتر از دانستن است. گوستاو لوبن پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد . روتشیند فلسفه چیست ؟ راه رسیدن به آزادی و انسانیت است. حکیم ارد بزرگ آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر حکیم اراده محکم و...
 • سخنان بزرگان جهان - بخش نخست (جمعه 29 دی‌ماه سال 1391 14:39)
  پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ انسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویکتور هوگو انسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش . لاروشفوکولد فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان...
 • [ بدون عنوان ] (یکشنبه 29 آبان‌ماه سال 1390 02:49)
  سخنان بزرگان جهان بخش نخست - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم - بخش پنجم - بخش ششم - بخش هفتم - بخش هشتم - بخش نهم - بخش دهم - بخش یازدهم - بخش دوازدهم - بخش سیزدهم - بخش چهاردهم - بخش پانزدهم - بخش شانزدهم - بخش هفدهم - بخش هیجدهم - بخش نوزدهم - بخش بیستم از دیدگاه بزرگان رنج - زندگی - امید - عشق - آینده - زن - آزادی...
 • دانلود نسخه شهریور ماه 1396 کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ (یکشنبه 29 آبان‌ماه سال 1390 02:15)
  دانلود کتاب سرخ با فرمت : پی دی اف PDF و با حجم 2/766 KB برای دانلود کتاب سرخ اینجا کلیک کنید غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان . حکیم ارد بزرگ زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست . حکیم ارد بزرگ مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز...
 • سخنان جاودانه حکیم ارد بزرگ (شنبه 14 آبان‌ماه سال 1390 07:50)
  از دیگران نخواهیم ، رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را ، برایمان بازگویند . حکیم ارد بزرگ اندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را ، کشنده می کند . حکیم ارد بزرگ غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما ، زاده شود . حکیم ارد بزرگ ستایش غم ، تمجید از مرگ است . حکیم ارد بزرگ نواهای...
 • سخن بزرگان ، جملات زیبا ، سخنان حکیمانه (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:57)
  سخنان بزرگان جهان بخش نخست - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم - بخش پنجم - بخش ششم - بخش هفتم - بخش هشتم - بخش نهم - بخش دهم - بخش یازدهم - بخش دوازدهم - بخش سیزدهم - بخش چهاردهم - بخش پانزدهم - بخش شانزدهم - بخش هفدهم - بخش هیجدهم - بخش نوزدهم - بخش بیستم از دیدگاه بزرگان رنج - زندگی - امید - عشق - آینده - زن - آزادی...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش بیستم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:18)
  آدم خودساخته ، بازیچه بادهایی که به هر سو روانند ، نمی گردد. حکیم ارد بزرگ صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسن عجله مباح نیست مگر در سه کار : یکی آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه میت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند .ویلیام تن پرسشگری ، خصلت نیک کودکی است ، که آن را باید تا پایان زندگی به...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش نوزدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:18)
  بزرگان از مردم زمانه خود ، جام شوکرانی می گیرند برای سکوت ابدی. حکیم ارد بزرگ انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طاعون غلبه کند . ناپلئون بناپارت به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی چه نیک مردان و زنان برآزنده ایی که همچون باران می بارند ، برای شکوفا شدن اندیشه آیندگان. حکیم...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش هیجدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:17)
  زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند. حکیم ارد بزرگ آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. دیمقراطیس انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است. لارشفوکو شرف ، در آزادی و آزادگی است و این خواست و سخن همیشگی "ارد" بوده است. حکیم ارد بزرگ...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش هیفدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:16)
  اگر دیگران را به زیباترین نام ها بخوانیم، چیزی از ارزشمان نمی کاهد ، مهم آنست که ما او را دلگرم ساخته ایم، آنگونه باشد که ما می گوییم. حکیم ارد بزرگ آنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است .گریستن در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش شانزدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:16)
  پدران و مادران فرهیخته ، انسانیت درون خویش را در فرزندشان جاری می سازند. حکیم ارد بزرگ مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند . کنفوسیوس مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود . سقراط آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. حکیم ارد بزرگ مرد اصیل اگر ذلیل بشود رذیل نمی شود . رومن رولان مرد کامل آن است که دشمنان...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش پانزدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:15)
  چه فرقی است میان کویر سوزان و برهوت و سرزمین هایی که انسانیت در آنها مرده است. حکیم ارد بزرگ ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل هیچ چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است. لافونتن مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. حکیم ارد بزرگ...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش چهاردهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:14)
  اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش با خبر و آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ شخصی که امروز زیر سایه ای ارمیده ، مدیون کسی است که مدت ها قبل درختی کاشته . وارن بوفه افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد . انیشتین نادانی ، خودخواهی به بار می آورد. حکیم ارد بزرگ آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش سیزدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:07)
  انسانیت که باشد ، سوء استفاده از دیگران گم می شود. حکیم ارد بزرگ آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است . بزرگمهر حکیم آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات درازای زندگی ، در بخشندگی و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش دوازدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:06)
  در کوهستان ، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را ، براستی می توان فهمید. حکیم ارد بزرگ هیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است . هلندی آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوته کارآفرین ، زندگی آفرین است ، پس آفرینی جاودانه بر او. حکیم ارد بزرگ با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش یازدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:05)
  سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد. حکیم ارد بزرگ ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکز دموکراسی و مردمسالاری بدون...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش دهم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:50)
  بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند. حکیم ارد بزرگ بیشتر مردم به آزادی علاقه چندانی ندارند چون آزادی مستلزم و متضمن مسؤولیت است و بیشتر مردم از مسؤولیت واهمه دارند. زیگموند فروید در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش نهم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:48)
  خواست واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است. حکیم ارد بزرگ من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام ....
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش هشتم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:46)
  در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند ، اما دروغ نمی گوید. حکیم ارد بزرگ اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش هفتم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:43)
  کسی که شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است. حکیم ارد بزرگ غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود. حکیم ارد بزرگ تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتن رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده...
( تعداد کل: 209 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7    >>