X
تبلیغات
رایتل

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

عناوین یادداشت‌ها 

 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش سیزدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:07)
  انسانیت که باشد ، سوء استفاده از دیگران گم می شود. حکیم ارد بزرگ آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است . بزرگمهر حکیم آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام دارد بازیچه تقدیر بیش نیست. لاوات درازای زندگی ، در بخشندگی و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش دوازدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:06)
  در کوهستان ، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را ، براستی می توان فهمید. حکیم ارد بزرگ هیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است . هلندی آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوته کارآفرین ، زندگی آفرین است ، پس آفرینی جاودانه بر او. حکیم ارد بزرگ با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش یازدهم (چهارشنبه 20 مهر‌ماه سال 1390 00:05)
  سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد. حکیم ارد بزرگ ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمند دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکز دموکراسی و مردمسالاری بدون...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش دهم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:50)
  بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند. حکیم ارد بزرگ بیشتر مردم به آزادی علاقه چندانی ندارند چون آزادی مستلزم و متضمن مسؤولیت است و بیشتر مردم از مسؤولیت واهمه دارند. زیگموند فروید در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش نهم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:48)
  خواست واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدها و امواج گیتی است. حکیم ارد بزرگ من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام ....
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش هشتم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:46)
  در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند ، اما دروغ نمی گوید. حکیم ارد بزرگ اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش هفتم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:43)
  کسی که شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است. حکیم ارد بزرگ غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود. حکیم ارد بزرگ تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتن رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش ششم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:41)
  تاوان بزرگی ، تنهاییست. حکیم ارد بزرگ به شخصی که به هیچکس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید! .شکسپیر بدترین چیز این است که شخص خودش را تعریف کند. افلاتون ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند. حکیم ارد بزرگ دانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند . آنتوان چخوف افعی مهیب...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش پنجم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:27)
  آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. حکیم ارد بزرگ تملّق خوراک ابلهان است . شکسپیر آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . افلاطون آزادی، در نهایت فساد را از بین می برد و پویش و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش چهارم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:24)
  سخن گفتن از فر خرد و دانش ، در میان آدمهای گرسنه ، بی پژواک است. حکیم ارد بزرگ من بعضی از اشعار شعرای ایرانی را در ترجمه های فرانسوی خوانده ام و بعضی از ابیات فریدالدین عطار نیشاپوری تاثیر زیادی در من کرده است. فریدالدین در یکی از اشعار خود می گوید :”خداوندا اگر چه گناهکار هستم و خود را درخور مجازات می بینم. لیکن از...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش سوم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:21)
  اندکی از آدمیان ، تنها به آرمان می اندیشند ، و بسیار کسان که آرمانشان تنها ، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است. حکیم ارد بزرگ فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردریش نیچه برای جلوگیری از تباهی و...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش دوم (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 18:03)
  اندکی از آدمیان ، تنها به آرمان می اندیشند ، و بسیار کسان که آرمانشان تنها ، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است. حکیم ارد بزرگ فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی آن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردریش نیچه برای جلوگیری از تباهی و...
 • مرجع سخنان بزرگان جهان - بخش نخست (سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 17:57)
  خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد. حکیم ارد بزرگ تنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنری صداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسن با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. حکیم ارد بزرگ کسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می...
 • سخنان مشاهیر درباره ی مادر (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 05:05)
  «در چشم باد ، نغمه های دلاویز مادر در گوش کودک بازیگوش شناور است .» * حکیم ارد بزرگ «آینده کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است» * ویکتور هوگو «استوارتر از همه پیوندها، پیوندی است که در میان مادر و فرزند برقرار است.» * سعید نفیسی «اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی‌یابد» *...
 • جملات جنجالی دکتر علی شریعتی و حکیم ارد بزرگ (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 05:03)
  دکتر علی شریعتی : خلاصه ، این بازگشت خویشتن تاریخی که می گوییم بازگشت به گذشته گرایی نیست . بازگشت به کهنگی، به سنگ گرایی، بازگشت به جُل الاغ نیست . حکیم ارد بزرگ : عشق به میهن نشان پاکی روان آدمی ست . دکتر علی شریعتی : اگر بازگشت به نژاد بشود ، راسیسم است ، فاشیسم است ، نازیسم است ، یک نوع شوینیسم احمقانه جاهلی است ،...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:28)
  اُرد بزرگ : هدیه دشمن را نیز بپذیر . استرن : به خاطر داشته باشید که امروز همان فردایی است که دیروز درباه آن نگران بودید . از خود بپرسید اقلاً این چیزی که درباره اش نگرانم به وقوع خواهد پیوست یا خیر ؟ اُرد بزرگ : هر اندازه به دیگران ارج بگزاریم ، گرامی و بزرگ خواهیم شد . آلفونس کار : عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا...
 • سخنان به یاد ماندنی (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:28)
  بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان ژوبرت : جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ارد بزرگ : شروع هر روز، نو شدنی دوباره است ، و دمی برای پویایی بیشتر . ژرژ هربرت : یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن . ارد بزرگ : شب زندگی برای مرد کهن ، همچون روز روشن است . دین بریگز: کار خودتان را انجام دهید ، اما نه...
 • بهترین سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:28)
  اُرد بزرگ : دودمان بی ریش سفید ، همچون خانه بی پوشش و بام است . کریستوف مارلو : مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی . اُرد بزرگ : فرزند نانجیب ، آتش زندگی پدر است . کامپ پل : چشمان زیبای اشکبار از لبخند زیباتر است . فردریش نیچه :آه ؛ ای مجنون مهربان ؛ زرتشت ! ای شیدای اعتماد ! تو همیشه همین سان بوده ای . تو همیشه با اعتماد...
 • بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:27)
  لئوبوسکالیا : عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند. جبران خلیل جبران : چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت . شوپنهاور : به من بگو قبل از...
 • بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:27)
  بزرگمهر :آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است . فردریش نیچه :ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد. سولون : راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم . لوسیا : بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است . بزرگمهر :آن کس که به آموختن...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:26)
  کانت: چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی "مثل من رفتار کن". جبران خلیل جبران : آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک . اُرد بزرگ : پیامد دانایی ، پذیرفتن بایسته هاست . کارول بیکر : مطیع مرد باشید; تا شما را بپرستد. جان اشتنبک : بزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم . چارلز کیترنیک :...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:25)
  بیلگلد : من در زمان خودم با معدود افرادی مواجه شدم که اشتیاق شدیدی به کار سخت داشتند. خوشبختانه همه آنها همکاران من بودند. بیگن : تن درست برای روان ، مهمانخانه ، و برای تن ناسالم بیمارستان است . اُرد بزرگ : کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه توانایی انسانهای فرهمند . سیسرون : آنچه را که با خوشی و...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:25)
  الین چانک : آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار . بازیل : حافظه پرونده تخیل و گنجینه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن اندیشه است . بایزید بسطامی : یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی . جبران خلیل جبران : قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد ولی گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:24)
  جبران خلیل جبران : به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ، که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن. ژرژ هگل : ملت ها احکام صحیح خود را از تاریخ دریافت می دارند. فردریش نیچه :زمین روزی از آن ابرانسان می شود . اُرد بزرگ : تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:24)
  اُرد بزرگ : سرانجام یک گره در زندگی نادان ، دهها گره باز نشدنی است . بایرون : افتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاری ساختن سیل خون . سه نه ک : غالب اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را تعقیب کنند زندگی می نمایند و مثل پر کاهی که بر روی آب حرکت کند ، عمر خود را به آخر می رسانند و جلو نمی روند ، جریان آب انها را می برد ....
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:23)
  اُرد بزرگ : آنانی که خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن و یا گهگاه افزایش قلمروی زمینی خویش هستند بزهکاران روزگارند. نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای بشری نیز نخواهد بود . آلبرت انیشتین : در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد. اُرد بزرگ : آنانی که سامان و پویندگی...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:23)
  بزرگمهر: آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید. اُرد بزرگ : چه دودمانی از بد اندیشان برجاست ؟ هیچ . رومارسس : با اندیش? آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است . اُرد بزرگ : چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما می تواند آسمانی باشد . روزولت : هر اندازه فداکاری ما در جنگ زیادتر و...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:22)
  توماس کارلایل: هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. اُرد بزرگ : اگر به سخنتان پایبندید، نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید . بزرگمهر : بهترین خو سازش و آشتی خواهی است . جبران خلیل جبران : اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:22)
  فردریش نیچه :برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند. ارد بزرگ : هنگامی که می خواهی کار و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان مگیر . گولیو : حقیقت می تواند مدتی در حجاب تعویق و تأخیر بماند ولی همیشه جوان بوده و خود را معرفی خواهد نمود . گارفیلد : اندیشه ها بزرگترین...
 • سخنان حکیمانه (پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1387 02:22)
  جبران خلیل جبران : چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ، زیرا شما همگی در یک...
( تعداد کل: 186 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7    >>