حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان بزرگان

شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394

حکیم


حکیم


یکی از ناراستی های هولناک آن است که بگوییم ما به سخن دیگران را مسخره می کنیم تا شاد شویم ، به یاد داشته باشیم که واژه ها دارای توانی بسیار زیاد هستند آنها در دل تاریخ رستاخیزهای بسیار برپا نموده اند واژگان خویش را به ادب بیاراییم و با بزرگداشت و کف زدن برای یکدیگر شاد شویم و به آینده امیدوار. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی  
 

آدم های شاد، جوان و جوانتر می گردند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدم های شاد، در کمین جشن نیستند، آنها هر آن، برای بخشش امید ، شادی را پیشکش ما می کنند.حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدمهای نیرومند، در هنگامه آورد و پیکارهای سهمگین نیز، شادی و امید به همگان هدیه می دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آنکه نگاه و سخن اش، لبریز از شادیست ، در دوران سختی نیز، ماهی های بزرگتری از آب می گیرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد ، شادی را به همگان هدیه می دهد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آیا می توانید یک کشور پیشرفته غمگین، نشانم دهید؟ نه . پاسخ این است : مردم شاد، کشورهای پیشرفته و نیرومند می سازند.حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


اُرُد شادی را در بی بندوباری نمی بیند، شادی آرزوی پاک آدمیان است ، همه باید شادی را به یکدیگر هدیه دهند ، شادی ، برآیند مهر و  دوستی است ، همانند بزم نوروز که خجسته ترین جشن هاست . حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


بازی و شادی کودکان، برای رشد است و پویش، بیاموزیم که بازی تنها برای کودکان نیست، پس شادی و بازی های گروهی را ادامه دهیم حتی با دندان های ریخته و موی سپید هم می توان بازی کرد و شاد بود و رشد کرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


خراب خانه ایی که با نابودی شادی دیگران ، بنا شده باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


ایران ما دشت هایت همواره سبز ، رُخت گلگون، مردمت همواره شاد شاد ، آزادیشان جاودانی ، این بزرگترین آرزوی ارد است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


حکیم
فیلسوف ایرانی

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار نزدیکان و یا رهایی از رنج و سختی ، جانداری را سر می بریم و با ریختن خونش جشن می گیریم ؟! به جای این کارها درخت بکاریم، نان و شیرینی ببخشاییم و دستگیر تنگدستان بوده و براستی مهربان باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


از خودگذشتگی ، نخستین پایه مهرورزی است . حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


از نامهربانان دوری کنید تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


فیلسوف ایرانی
"سخنان بزرگان" "سخنان زیبا" "سخن بزرگان" "حکیمانه" "سخنان حکیمانه" "جملات زیبا درباره انگیزه کتاب مطالعه" "سخن مشاهیر وفیلسوفان با تصاوزر" "سخنان حکیمانه" "جملات حکیمانه" "ﺳﺨﻨﺎﻥﺣﻜﻴﻢ ﻣﺎﻧﻪ" "سخنان هکی مانه " "سخنان زیبا " "سخنان جامعه شناسان" "سخنان.بزرگن" "جملات حکیمانه زیبا " "بهترین سخنان" "گفته های برزگان" "عکس نوشته های فلاسفه " "مرجع سخنان بزرگان" "سخنان زیبا از بزرگان" "جملات زیبا حکیمانه" "جملات حکیمانه وزیبا" "سخن از بزرگان" "سخنان ازبزرگان" "بزرگترین سخنان بزرگان" "جملات حکیمانی" "جملات نا " "sسخنان سنگین" "سخنان حکمیانه" "عکس نوشته سخن حکیمانه" "متن مقدمه سخن" "کلام بزرگان" "جملاتزیبایونانی" "جمله حکیمانه" "سخنان حکیماه" "کتاب سرخ ارد" "جملات وکلمات مثبت از بزرگان" "جملاتی به یاد ماندنی از شهدا"


فیلسوف ایرانی
آدم بزرگ، برای شادی مردم و آبادی سرزمین خویش، از خود گذشتگی و جانفشانی می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانیآدم شایسته ، بخاطر بدی هایی دیگران ، نامهربانی پیشه نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدم شایسته ، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدم های مهربان ، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند ، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدم های مهربان ، همواره خوبی ها را می بینند ، و بدیها را چه زود می بخشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدم های مهربان را ، نمی توان فراموش ساخت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


فیلسوف ایرانی
آخرین واژه های سرچ شده : سخنان بزرگان , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , سخن بزرگا , سخنان حکیمانه , جملات حکیمانه , حکیمانه , جملات زیبا از بزرگان , جملات زیبا و حکیمان , سخنان زیبا از بزرگان , لذت بردن از زندگی را نیاموختیم , کلام بزرگان , از سخنان معماران , برچسب سخنان کانت , برچسب سخنان بزرگان , سخن حکیمانه , جملات اشکبار , عکس حکیم ارد بزرگ , جملاتی از بزرگان در وصف مادر , سخنان , سخنان حکیمانه بزرگان , سخنان حکمتانه , جملات ونکات زیبای , سخنان بزرگان وفیلسوفان تاریخ , جملات بزرگان , جمله های زیبا , سخنانزیبا , جمرات زیبا و حکیمانه , جملات زیبا و عاشقانه از دانشمنوان بزرگ , سخنان توماس مارلو , جملات وسخنان فیلسوفان بزرک , سخنان بزرگان و حکیمانه از دانشمندان بزرگ جهان , بهترین سخنان بزرگان , کلامهای زیبا از بزرگان , صحبتهای زیبا , سخنان زیبا , حملات حکیمانه , سحنان , جملات حسن صباح , سخنان ناب حکیمانه , جمله بزرگان در مورد مادر , جملات حکیمانه بزرگان , http://iran.blogme. com , جملات زیبا در مصرف اب , کتاب سرخ ارد بزرگ , جملات و سخنان زیبا , کلمات زیبا وبه یاد ماندنی , جملات قصار وحکیمانه , جملات زیبا و پسندیده , جملات زیبا برای اینده ایران , جدیدترین سخنان بزرگان درباره زن وشوهر  , جمله های حکیمانه , سخنان حاکمانه , ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ , یخنان , گفتار حکیمانه بزرگان , سخن حکیمانه , جملات زیبا , راستی ودرستی

( تعداد کل: 21 )
<<    1       ...       5       6       7       8       9       ...       21    >>