X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیم ارد بزرگ درباره ارزش آب

یکشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1393


سخنان حکیم ارد بزرگ درباره ارزش آب


http://s5.picofile.com/file/8169416076/great_orod_ab.jpg

(با توجه به بحران آب در کشور لطفا این مطلب را در سایتهای خود باز نشر کنید)آب زندگی است ، کسی که آن را بیهوده از بین می برد ، زندگی و هستی خویش را از یاد برده است . حکیم ارد بزرگ

آب ، مهربانانه هستی خویش را به ما می بخشد و ما زنده می مانیم و نیرو می گیریم ، پرسش اینجاست حال ما با آن چه می کنیم . حکیم ارد بزرگ

کسانی که با آب ، نامهربانی می کنند و آن را نابود می سازند ، جایگاه انسانی خویش را از یاد برده اند . حکیم ارد بزرگ

آب ، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد . حکیم ارد بزرگ

واژه ایی برای بیان میزان ارزش آب ، یافت نمی شود . حکیم ارد بزرگ

شوربختانه ، آدمیان همواره ارزش مهمترین و بزرگترین داشته های خود را فراموش می کنند و آب ، از آن بهترین های فراموش شده است . حکیم ارد بزرگ

از آدمیانی که آب ، زمین و هوا را نابود می کنند ، مهر مجویید ، دولت ها باید با قوانین و هنجارهای درست ، پیشدار چنین رفتارهایی از سوی آدم های لاابالی شوند. حکیم ارد بزرگ

فرزندان خویش را با آب ، زمین و هوا دوست و همراه کنیم . حکیم ارد بزرگ

بسیاری از سیل ها ، توفان ها و بلایای طبیعی به خاطر نامهربانی ما با طبیعت رخ داده و می دهد . حکیم ارد بزرگ

کسی که با آب ، زمین و هوا مهربان است ، عمر خود و دیگران را افزون می کند . حکیم ارد بزرگ

بیشترین هرز آب در بخش کشاورزی است ، دولت ها باید کشاورزان را آموزش داده و مجبور به استفاده درست و بهینه از آب کنند . حکیم ارد بزرگ

نام دیگر آب ، زندگی است . حکیم ارد بزرگ

مردمی که ارزش آب را می دانند ، هیچگاه ، گرفتار برآیند شوم خشکسالی نمی شوند . حکیم ارد بزرگ

ما ایرانیان ، زمانی پیشتاز استفاده درست از آب بوده ایم و امروز پیشتاز نابود کردن منابع خود ! با چشمه های زیبا چه کردیم ؟ با دریای خزر و کرانه آن چه کردیم ؟ با آبهای زیر زمینی خود چه رفتاری داشتیم ؟ و براستی چه میراثی برای آیندگان خواهیم داشت ؟... حکیم ارد بزرگ
جمله زیبا در مورد آب . جملاتی زیبا در مورد آب و زندگی . جملات زیبا درمورد آب . جملات زیبا در مورد آب     . متن کوتاه زیبا درمورد اب . جملاتی کوتاه درباره بحران آب . متن زیبا درمورد خشکسالی . جملات کوتاه از بحران اب . جمله های ناب در مورد آب . ارایه های زیبا درباره اب . جملات کوتاه در مورد آب .  متنی زیبا درباره اب . سخن اب . جمله ای از بزرگان در باره ی اب . جمله ی ادبی درباره ی اب . متن زیبا دربارهی کمبود اب . متن کوتاه و زیبا درمودرداب . سخنان زیبا . سخن بزرگان . سخنان حکیمانه . سخنان بزرگان . حکیمانه . سخن کوتاه در مورد مصرف آب . سخنان بزرکان . سخن و سخنرانی . سخنان ارزشمند با تصاویر ناب . جملات در رابطه با جامعه . جملات حکیمانه . جملات کوتاه حکیمانه . جملات حکیمانه کوتاه . بهترین جملات بزرگان . سخنانه حکیمانه . بانک سخن بزرگان . جملات زیبا در سخنرانی . فیلسوف حکیم اردو . نکات کوتاه فلسفی درباره رسانه . جملات و سخنان بزرگان . سخنانی در باره ی فداکاری . سخنان زیبا . چگونه بتوانیم جملات ادبی بسیار زیبایی استفاده کنیم . سخنان زیبای بزرگان . جملات بزرگان . دانلود کتاب سرخ ۹۴ . دانلود جملاتی در مورد آب . دانلود جملات زیبا درمورد آب . حکیمانه . جملات بزرگان درباره مادر . عکس نوشتهای بزرگان تاریخ . عکس نوشته های ارد بزرگ