X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف جهان) بخش سوم

پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1393


13- فرگرد مردمسالاری و دموکراسی1. همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست هنگامی که آنها به  دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند .  حکیم ارد بزرگ


2. ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است .  حکیم ارد بزرگ


3. سیاستمدار نیکخو ، سرایشگر آزادی و آزادیخواهی است .  حکیم ارد بزرگ


4. انتخابات درست و سازنده ، نخستین داروی دردهای یک سرزمین است  .  حکیم ارد بزرگ


5. در کشوری که احزاب و گروههای سیاسی مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید .  حکیم ارد بزرگ


6. سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال شناخت و درک افکار عمومی است .  حکیم ارد بزرگ


7. مردم باید به دنبال برنامه های پیشنهادی احزاب سیاسی باشند ، نه سابقه مدیریتی ، مدرک تحصیلی و چشم و ابروی نامزد انتخابات .  حکیم ارد بزرگ


8. کوچک کنندگان انتخابات ، با ریشه آن دشمن هستند . حکیم ارد بزرگ


9. آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند ، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند .  حکیم ارد بزرگ


10. سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند .  حکیم ارد بزرگ


11. گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی نابودی و مرگ رقیب خویش نیستند .  حکیم ارد بزرگ


12. انتخابات ، مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست .  حکیم ارد بزرگ


13. سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد ، همواره برای خویش ، دشمن تراشی می کند .  حکیم ارد بزرگ


14. امروزه انتخابات آزاد ، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است .  حکیم ارد بزرگ


15. سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .  حکیم ارد بزرگ


16. سیاستمدار ناتوان ، به جای گفتگو با خردمندان و آگاهان ، با چاپلوسان نادان ، نشست و برخاست می کند .  حکیم ارد بزرگ


17. مشاور نباید سود روشنی ، در راهی که نشان می دهد ، داشته باشد .  حکیم ارد بزرگ


18. مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه خوبی نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، آزاد نیست  .  حکیم ارد بزرگ


19. کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید .  حکیم ارد بزرگ


20. سیاستمدار نیک ، به دنبال دل و مهر مردم سرزمین خویش است .  حکیم ارد بزرگ


21. میدان کار و تصمیمات سیاستمداران ، باید شفاف و برای مردم ، آکواریومی باشد .  حکیم ارد بزرگ


22. دولتمردان ، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش ، برای اداره امور باشند .  حکیم ارد بزرگ


23. انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست .  حکیم ارد بزرگ


24. مردم هوشمند به نامزدهای مستقل انتخابات رای نمی دهند ، چون می دانند تضمینی برای انجام وعده های انتخاباتی آنها وجود ندارد .  حکیم ارد بزرگ


25. احزاب و گروه های نیک سیاسی را تنها نگذارید ، با پیوستن به آنها ، سرزمین خویش را آبادتر کنید .  حکیم ارد بزرگ


26. اگر حزب سیاسی شما ، به برنامه های خود عمل ننمود ، بی درنگ ترکش کنید .  حکیم ارد بزرگ


27. هیچ حزب سیاسی نمی تواند ، برنامه نابودی دیگر احزاب و بلعیدن آنها را داشته باشد .  حکیم ارد بزرگ


28. احزاب شایسته ، به دنبال تمامیت خواهی سیاسی نیستند .  حکیم ارد بزرگ


29. احزاب شایسته می دانند با کجروی و برنامه های دروغین ، خیلی زود نابود می شوند .  حکیم ارد بزرگ


30. احزاب ، نامزدهایی را وارد گردونه انتخابات کنند که در آینده ، موجب سرافکندگی و شرمساریشان نشوند .  حکیم ارد بزرگ


31. سیاستمدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه ، پشتیبان آنهاست .  حکیم ارد بزرگ


32. سیاستمدار بزرگ ، اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند .  حکیم ارد بزرگ


33. سیاستمداران بزرگ ، همواره به یاد دارند که خدمتگذار مردم هستند .  حکیم ارد بزرگ


34. سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی و اعتلاف با بهترین آنهاست .  حکیم ارد بزرگ


35. سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند .  حکیم ارد بزرگ


36. فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .  حکیم ارد بزرگ


37. فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند .  حکیم ارد بزرگ


38. مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند .  حکیم ارد بزرگ


39. فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندایی با کُشتن نابود نمی شود .  حکیم ارد بزرگ


40. سیاستمدار دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد .  حکیم ارد بزرگ


41. سیاستمدار خوب ، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد .  حکیم ارد بزرگ


42. سیاستمدار بزرگ ، به شمار مردم ، پاسبان و نگهبان دارد .  حکیم ارد بزرگ


43. فرمانروای اندرزگو ، شایسته پیشوایی نیست ، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند .  حکیم ارد بزرگ


44.  بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ


45. آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم .  حکیم ارد بزرگ


46. سیاستمدار بزرگ ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند .  حکیم ارد بزرگ


47. سیاستمداران ، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند ، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند .  حکیم ارد بزرگ


48. فرمانروای شایسته ، در اندیشه کینه توزی از مردم خویش نیست .  حکیم ارد بزرگ


49. سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد .  حکیم ارد بزرگ


50. فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد ، شایستگی دیوانسالاری را ندارد .  حکیم ارد بزرگ


51. سیاستمداران توانا در برکناری کارمند بد نام ، زمانی را از دست نمی دهند ، چون می دانند در دید مردم ، سیاهی کار بزهکار ، خیلی زود دامن آنها را نیز خواهد گرفت .  حکیم ارد بزرگ


52. ناکارآمدترین سیاستمداران ، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را ، بر گردن مردم می اندازند .  حکیم ارد بزرگ


53. مردم ، شاگرد سیاستمداران نیستند .  حکیم ارد بزرگ


54. نام سیاستمداران مهربان و بخشنده ، جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ


55. میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود .  حکیم ارد بزرگ


56. سیاستمداران نیک ، دست نشانده پلید ندارند .  حکیم ارد بزرگ


57. سیاستمداران آزموده از همان چشمه ایی می نوشند ، که مردم را سیراب می کند .  حکیم ارد بزرگ


58. نگهبانی از داشته های یک کشور ، برای سیاستمداران ، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد .  حکیم ارد بزرگ


59. و سیاستمداری که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد .  حکیم ارد بزرگ


60. هیچگاه به دروغگویان ، میدان کارگزاری ندهید .  حکیم ارد بزرگ


61. مردمی که سیاستمداران نیک خود را ، در برابر یورش بیگانگان تنها می گذارند ، شایسته بردگی هستند .  حکیم ارد بزرگ 


62. چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت .  حکیم ارد بزرگ


63. کشوری که دارای سیاستمداری بی باک است ، همه مردمش دلیر می شوند .  حکیم ارد بزرگ


64. قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .  حکیم ارد بزرگ 


65. سیاستمدار ناتوان ، کارش هرز نیروهاست .  حکیم ارد بزرگ


66. سرپرست وراج ، شایسته پیشوایی نیست .  حکیم ارد بزرگ


67. مهمترین کار سرپرست ، انجام درست کاریست ، که بر دوش گرفته است .  حکیم ارد بزرگ


68. از آدم های کوچک ، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت .  حکیم ارد بزرگ

 
69. سرپرست ، باید نماد کارایی و توانمندی باشد .  حکیم ارد بزرگ


70. هیچگاه سیاستمداران خویش را ، از میان کسانی که کودکی و جوانی خویش را در رنج ، تنگدستی و سختی بوده اند ، برنگزینید ، چرا که آنان همواره در پی بازپس گیری غرور و روان نابود شده خود ، و همچنین انتقام از گذشته هستند .  حکیم ارد بزرگ


71. گروه ، توان افزون آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ 


72. کارهای گروهی ، هر چه بزرگتر و شاداب تر باشند ، شوق به زندگی و امید را ، افزونتر می کنند .  حکیم ارد بزرگ


73. گروه ، بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد .  حکیم ارد بزرگ 


74. خبرچینان و بدگویان ، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند .  حکیم ارد بزرگ 


75. گروه هدفمند ، کمتر دچار سردرگمی ، و از هم پاشیدگی می شود .  حکیم ارد بزرگ


76. کار گروهی ، بدون همراهی جوانان شوریده و کوشا ، بی سرانجام است .  حکیم ارد بزرگ


77. برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود .  حکیم ارد بزرگ 


78. گروه های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند ، که باید پاسشان داشت .  حکیم ارد بزرگ


79. دیوانسالاران و مدیران ، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند .  حکیم ارد بزرگ


80. احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا عموم ، زمان لازم برای ارزیابی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند .  حکیم ارد بزرگ


81. مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است .  حکیم ارد بزرگ


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه , Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod14- فرگرد کار و کارآفرینی1. کارآفرین ، زندگی آفرین است ، پس آفرینی جاودانه بر او .  حکیم ارد بزرگ 


2. کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم ، تا تهی دستی از میان برود .  حکیم ارد بزرگ 


3. کارآفرینان ، دستان یاری بخش آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ 


4. کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار ، از دامان بزهکاری و سختی ، رهایی یافته است ؟ .  حکیم ارد بزرگ 


5. پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام ، جایی ندارد .  حکیم ارد بزرگ 


6. هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار ، امید و آرامش نوید می دهد .  حکیم ارد بزرگ 


7. در هنگامه هیاهو و غوغا ، کسی در اندیشه کارآفرینی و کار نیست .  حکیم ارد بزرگ 


8. رسانه های تشویشگر ، بدترین دشمنان سرمایه گذاری و کار هستند .  حکیم ارد بزرگ 


9. کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در نا امنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند .  حکیم ارد بزرگ 


10. کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد .  حکیم ارد بزرگ 


11. مبارزه پیگیر با آلودگی دستگاه دیوانی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند .  حکیم ارد بزرگ


12. رسانه های تشویشگر و گروه های غوغا آفرین ، کارآفرینان و سرمایه گذاران را فراری می دهند .  حکیم ارد بزرگ


13. آرامش رسانه ایی ، افزایش شادی های مردمی و هنجارها و قوانین درست دولتی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند .  حکیم ارد بزرگ


14. دستگاه های پیچیده دیوانسالاری ، نباید دست و پای کارآفرینان و سرمایه گذاران را ببندند .  حکیم ارد بزرگ 


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod


15- فرگرد هنجار1. هنجار و قانون روان آدمی ، دوستی و مهر است ، شگفت آنکه عده ایی برای بدست آوردن این مهر ، همواره در ستیز هستند .  حکیم ارد بزرگ 


2. مهمترین قانون و هنجار گیتی ، مهربانیست .  حکیم ارد بزرگ


3. تا چیزی از دست ندهی ، چیز دیگری بدست نخواهی آورد ، این یک هنجار و قانون همیشگی است .  حکیم ارد بزرگ 


4. برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است ، چند گامی پس رویم .  حکیم ارد بزرگ 


5. بین نمای سپید و پاکی ، بازه ایی بسیار است .  حکیم ارد بزرگ 


6. هنگام نابودی مهربانی ، هنگام دربند شدن توست .  حکیم ارد بزرگ 


7. کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت ، تا کمکی به خویش و دیگران باشند .  حکیم ارد بزرگ 


8. آرامش روان بسیار ارزشمند است ، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند ، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد .  حکیم ارد بزرگ

 
9. آنکه باج می گیرد ، زندگیش بسیار کوتاه است .  حکیم ارد بزرگ 


10. هر گونه با پدر و مادر خویش رفتار کنیم ، با ما رفتار خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ 


11. اگر هنجار ها ، قوانین و کارآگان سست باشند ، همان بهتر که باج را بدهی .  حکیم ارد بزرگ 


12. برآیند سامان یافتگی ، رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید ، سپس بر اساس آن ساماندهی کرد ، آنگاه رفاه همگانی ، هویدا می گردد .  حکیم ارد بزرگ 


13. بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهیست .  حکیم ارد بزرگ 


14. در هستی همه چیز ، دارای چهار چوب و ساختار است .  حکیم ارد بزرگ 


15. تا ساختارها سامان نیابد ، بالندگی هویدا نمی گردد .  حکیم ارد بزرگ 


16. شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان گیتی ، خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .  حکیم ارد بزرگ 


17. نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت ، خیلی زود ، نابود می گردند .  حکیم ارد بزرگ

 
18. ساختاری که با سرشت آدمیان سازگار نباشد ، توان پایداری ندارد .  حکیم ارد بزرگ 


19. نگاهداری ساختار بیمار از نادانی است ، باید راهکاری درست ، برای درمان آن یافت .  حکیم ارد بزرگ 


20. سخت ترین پرسش ها ، هم اساسی ساده دارند .  حکیم ارد بزرگ 


21. آیینی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ، پایدار نخواهد بود .  حکیم ارد بزرگ 

سخنان فیلسوف حکیم ارد بزرگ, فیلسوف ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


22. سامان ، از پس ساختار درست هویدا می گردد .  حکیم ارد بزرگ 


23. سامانه گیتی ، با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ، ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی ، نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک دگرگونی بزرگ ، در گیتی هستیم .  حکیم ارد بزرگ


24. اگر قوانین و هنجارها درست باشند ، کشتار هم گم می شود .  حکیم ارد بزرگ 


25. هنجارها و قوانین هر کشوری ، باید باور مردم آن سرزمین باشد نه در برابر آن .  حکیم ارد بزرگ


26. بزهکاران کوچک ، دست پروده بزهکاران بزرگتر هستند .  حکیم ارد بزرگ


27. زیباترین هنجار درونی آدمیان ، مهربانی است ، این گوهر ارزشمند را باید یافت و همراهش شد . بیچاره کسانی که پیوسته در برابر خود ، بجای مهر ، دشمنان گوناگون می بینند .  حکیم ارد بزرگ


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod

16- فرگرد زیستگاه1. زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود ، اگر دوستم باشید .  حکیم ارد بزرگ 


2. سرود و آهنگ زیبای طبیعت ، تپشی آرام و کشیده دارد .  حکیم ارد بزرگ 


3. زمین زنده و پویاست ، آن را باید پاسداشت .  حکیم ارد بزرگ 


4. زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .  حکیم ارد بزرگ 


5. آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند .  حکیم ارد بزرگ 


6. روان رنجور ، با زندگی در زیستگاه سبز ، دوباره پیوند خواهد زد .  حکیم ارد بزرگ 


7. بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد .  حکیم ارد بزرگ 


8. زمین ، تنها هدیه ای برای ما نیست ، باید آن را پاس بداریم و به آیندگان بسپاریم .  حکیم ارد بزرگ 


9. نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند .  حکیم ارد بزرگ 


10. درختان ، شاهد ستمگری و ناراستی آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ 


11. کشتارگاهی خاموش را دیده اید ؟ آری من دیده ام ، کشتارگاه خاموش درختان .  حکیم ارد بزرگ


12. برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری ، باید نگاهی فراگیر و باز داشت .  حکیم ارد بزرگ 


13. هنگامیکه درختان ، سر بر زمین سرد می سایند ، نوای بوم ها هم شنیدنی است .  حکیم ارد بزرگ 


14. دشمنان و نابودگران جنگلها را ، باید به سرزمینهای خشک و گرم فرستاد .  حکیم ارد بزرگ

 
15. دوستان گیتی ، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند .  حکیم ارد بزرگ


16. برگها ، دست های کوچک و باز فرزندان آینده هر سرزمین هستند که باید پاسشان داشت .  حکیم ارد بزرگ


17. زیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست .  حکیم ارد بزرگ


18. دستان بزهکاران را ، از دامان زیستگاه های جانوری ، کوتاه کنیم .  حکیم ارد بزرگ


19. دگرگونی ، پایکوبی زمین است ، برای پویش و زندگی .  حکیم ارد بزرگ


20. گیتی ، خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد .  حکیم ارد بزرگ


21. چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم ؟ پاسخ ساده است ، چون نمی خواهیم دست نابودگر آدم ها را ببینیم .  حکیم ارد بزرگ 


22. دارایی یک کشور ، تنها در بانک ها نیست ، گونه های گیاهی و جانوری ، دارایی بسیار با ارزشتری است .  حکیم ارد بزرگ


23. زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد .  حکیم ارد بزرگ


24. نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد .  حکیم ارد بزرگ


25. شادی ، بر سراپرده خانه نابود کنندگان دشت ها و جنگل ها ، نخواهد نشست .  حکیم ارد بزرگ


26. زمین رویشگاه گل هاست ، این ما هستیم که تن پوشی از آلودگی بر تنش می کشیم .  حکیم ارد بزرگ 


27. گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم ، خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ 


28. گیاهان ، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ


29. آدمیان ، همواره نیازمند آموزشهای زیستگاهی هستند .  حکیم ارد بزرگ


30. شکار جانوران را باید به فراموشی سپرد .  حکیم ارد بزرگ


31. واژه شکارچی ، نه تنها زیبا نیست که شرم آور و بسیار زشت است .  حکیم ارد بزرگ


32. به خانه ها و فروشگاه هایی که در آنها ، لاشه خشک شده جانوران و یا پوست کنده شده آنها گذاشته شده است ، پا نگذارید .  حکیم ارد بزرگ

 
33. شکارچیان جانوران را از سرزمینمان بیرون بریزیم .  حکیم ارد بزرگ


34. پارک ها و جنگل های ما ، باید پر باشد از جانوران زیبا همانند آهو ، گوزن ، کبک ، بلدرچین و ... باید زندگی به زیستگاه ما باز گردد .  حکیم ارد بزرگ


35. زمین بسیار کوچک است ، آن را باید از توفان زباله نجات داد .  حکیم ارد بزرگ


36. از روستاها تا شهرها ، همه جا ، نیاز به وجود "سازمان های مردم نهاد زیست محیطی" هست .  حکیم ارد بزرگ


37. زیستگاهای گیاهی و جانوری ، ثروت و دارایی بسیار با ارزش ملی است ، ارزش نگهداری از آنها ، کمتر از نگهبانی "بانک مرکزی" نیست .  حکیم ارد بزرگ


38. به کودکان خویش ، دوستی با طبیعت را بیاموزیم .  حکیم ارد بزرگ


39. همه ما آدمیان ، در برابر زیستگاه خویش مسئولیم .  حکیم ارد بزرگ


40. همان گونه که با آدمیان مهربان هستیم ، به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم .  حکیم ارد بزرگ


41. در کوهستان ، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را ، براستی می توان فهمید .  حکیم ارد بزرگ 


42. خودخواه ترین آدمیان ، در کوهستان ، دوستی و مهر را ، با جان و دل پذیرا می شوند .  حکیم ارد بزرگ 


43. کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی .  حکیم ارد بزرگ 


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod

17- فرگرد خرد1. خرد و دانش ، ابزار پیراستن ناراستی هاست .  حکیم ارد بزرگ


2. تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو ، سراغ ندارم .  حکیم ارد بزرگ 


3. خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود .  حکیم ارد بزرگ


4. خرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست .  حکیم ارد بزرگ


5. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ  


6. خردمند ، با فر دانش و اندیشه پاک خویش ، رخدادهای فردا را می آفریند .  حکیم ارد بزرگ  


7. خرد تنها در دانسته های ما خلاصه نمی شود ، بلکه در کردار ما هویدا می گردد .  حکیم ارد بزرگ 


8. ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست .  حکیم ارد بزرگ 


9. گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود .  حکیم ارد بزرگ  


10. آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت .  حکیم ارد بزرگ  


11. همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچکتر کرده اند .  حکیم ارد بزرگ 


12. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ  


13. زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند .  حکیم ارد بزرگ  


14. زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست .  حکیم ارد بزرگ 


15. زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند .  حکیم ارد بزرگ  


16. آدمهای فرهمند ، به نیرو و توان خویش باور دارند .  حکیم ارد بزرگ  


17. خردمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند .  حکیم ارد بزرگ 


18. مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود ، خویشتن خویش را باور کنیم .  حکیم ارد بزرگ  


19. خرد در آغاز ، به راستی پناه می برد .  حکیم ارد بزرگ  


20. آدم نیکخو ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد .  حکیم ارد بزرگ  


21. خردمندان ، ابزار دون پایگان نمی شوند .  حکیم ارد بزرگ 


22. آدمی با اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .  حکیم ارد بزرگ  


23. تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد ، کجروی ادامه خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ

 
24. سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید .  حکیم ارد بزرگ 


25. اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد .  حکیم ارد بزرگ 


26. آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد ، که در اندیشه ایی فراتر از آنها ، در پرواز باشد .  حکیم ارد بزرگ  


27. دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند .  حکیم ارد بزرگ  


28. اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ  


29. برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست .  حکیم ارد بزرگ  


30. آدمهای حقیر و زبون ، پیروزی های تاریخ مردم سرزمین خویش را ، به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ  


31. خردمندان ، دشمنان اندیشه خویش را دوست دارند .  حکیم ارد بزرگ  


32. تجربه و آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .  حکیم ارد بزرگ

 
33. راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد .  حکیم ارد بزرگ  


34. خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ  


35. آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد .  حکیم ارد بزرگ  


36. شب زندگی ، برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ  


37. در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید .  حکیم ارد بزرگ 


38. بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ  


39. کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است .  حکیم ارد بزرگ  


40. دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد .  حکیم ارد بزرگ  


41. گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .  حکیم ارد بزرگ  


42. رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ

 
43. خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد .  حکیم ارد بزرگ 


44. پرسشگری ، خصلت نیک کودکی است ، که آن را باید تا پایان زندگی به همراه داشت .  حکیم ارد بزرگ  


45. خردمندان ، تجربه ها و آموزه های خویش را ، بی دریغ بیان می کنند .  حکیم ارد بزرگ  


46. آنکه پرسشهای پراکنده ، در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .  حکیم ارد بزرگ  


47. برای بدست آوردن خرد ، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت .  حکیم ارد بزرگ  


48. آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش بازی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ  


49. نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن .  حکیم ارد بزرگ


50. خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند .  حکیم ارد بزرگ  


51. راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .  حکیم ارد بزرگ 


52. ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند .  حکیم ارد بزرگ 


53. تنهایی ، سم کشنده زندگی است .  حکیم ارد بزرگ 


54. از صوفی مسلکان و مرداب اندیشه های هندی و چینی دوری کنید .  حکیم ارد بزرگ 


55. پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  حکیم ارد بزرگ  


56. امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد ، نمی رود .  حکیم ارد بزرگ  


57. رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی .  حکیم ارد بزرگ  


58. تاوان بزرگی ، تنهاییست .  حکیم ارد بزرگ 


59. بیداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیست .  حکیم ارد بزرگ  


60. خردمند ، پلهای پشت سر خود را ، نیست و نابود نمی کند .  حکیم ارد بزرگ 


61. آگاه ، بر داشته های خود بیناست .  حکیم ارد بزرگ  


62. آگاهی ، آرمان را نزدیک می کند و از دوباره روی ، بازمان می دارد .  حکیم ارد بزرگ  


63. بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ  


64. با روشنگری ، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود .  حکیم ارد بزرگ  


65. آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند ، دیگر تن به ستم نمی سپارند .  حکیم ارد بزرگ  


66. دامن خرد و حکمت ، از جادو و دروغ به دور است .  حکیم ارد بزرگ 


67. نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است .  حکیم ارد بزرگ   


68. زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی ست .  حکیم ارد بزرگ 


69. حکمت بیش از هر چیز ، به دانش و تجربه تکیه دارد .  حکیم ارد بزرگ 


70. نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها .  حکیم ارد بزرگ  


71. درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست .  حکیم ارد بزرگ  


72. نیکی ، برآیند سرشت پاک آدمی است .  حکیم ارد بزرگ  


73. اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است .  حکیم ارد بزرگ 


74. سخن گفتن از فر خرد و دانش ، در میان آدمهای گرسنه ، بی پژواک است .  حکیم ارد بزرگ 


75. خردمند و حکیم همان سیمرغ داناست در درون کتاب شاهنامه .  حکیم ارد بزرگ 


76. برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .  حکیم ارد بزرگ 


77. خردمندان ، ترس را هم به بازی می گیرند .  حکیم ارد بزرگ 


78. سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند .  حکیم ارد بزرگ


79. ادب ، نمایه آغازین خرد است .  حکیم ارد بزرگ 


80. آدم با ادب ، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .  حکیم ارد بزرگ

 
81. با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  حکیم ارد بزرگ  


82. ادب دارای ریشه است ، خانواده و فامیل ، نژاد و تبار ، سرزمین و زیستگاه ، همه و همه ، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر گذارند .  حکیم ارد بزرگ  


83. هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  حکیم ارد بزرگ  


84. نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است .  حکیم ارد بزرگ


85. خرد ، ابزار توانایست .  حکیم ارد بزرگ 


86. مردم آدم های صبور و یا ساکت را با ادب می نامند ، حال آنکه خموشی و صبوری سنجشی درست برای با ادب دانستن نیست .  حکیم ارد بزرگ 


87. ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی .  حکیم ارد بزرگ 


88. اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم .  حکیم ارد بزرگ 


89. ادب ، خوش رفتاری و ستایش ، تنها برای مراوده با بیگانگان نیست ، بیش از همه ، نزدیکان خویش را ستایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ

 
90. از گور آدم بی ادب هم ، باید گریخت .  حکیم ارد بزرگ 


91. بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  حکیم ارد بزرگ  


92. خرد ، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد ، و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند .  حکیم ارد بزرگ 


93. یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .  حکیم ارد بزرگ  


94. آموزگاری ، دلدادگی است ، چنین جایگاهی ، هیچگاه به دست بدان مباد .  حکیم ارد بزرگ  


95. دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند .  حکیم ارد بزرگ  


96. یک آموزگار خام می تواند ، شاگردان خویش را برای همه زندگی ، سرگردان کند .  حکیم ارد بزرگ  


97. طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .  حکیم ارد بزرگ  


98. هیچ آموزگاری ، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست .  حکیم ارد بزرگ  


99. زمانه به ما می آموزد ، بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند .  حکیم ارد بزرگ  


100. شاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند ، هیچگاه برای خود و استادشان ، فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند .  حکیم ارد بزرگ  


101. ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، وظیفه و بایستگی است .  حکیم ارد بزرگ  


102. بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .  حکیم ارد بزرگ  


103. دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .  حکیم ارد بزرگ  


104. خردمندان همچون بازها ، دیدی گسترده و باز دارند .  حکیم ارد بزرگ  


105. بردباری در توان هر کسی نیست ، کسانی که بردبارند ، فرمانروایی می کنند .  حکیم ارد بزرگ  


106. بردباری ، بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .  حکیم ارد بزرگ  


107. با بردباری ، همه چیز در چنگ توست .  حکیم ارد بزرگ  


108. خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند .  حکیم ارد بزرگ  


109. ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست .  حکیم ارد بزرگ  


110. سفر ، نای روان است ، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ  


111. آتش خشم را ، با آب سکوت خاموش کن .  حکیم ارد بزرگ  


112. برای رسیدن به گنج خرد ، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز .  حکیم ارد بزرگ  


113. خردمند ، همگان را به آزادگی و رعایت ادب ، دعوت می کند .  حکیم ارد بزرگ 


114. هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم  . باید ارزش واژه ها را بدانیم و آنها را قربانی درک پایین خود نکنیم . آدمی که هنوز به چهل سالگی نرسیده ، نمی تواند بینش و نگاهی درست به گیتی و آدمیان داشته باشد . استاد ، تنها متخصص در یک رشته نیست ، استاد کسی است که به ماهیت و بینش ، فرای تخصص خود ، دست یافته است .  حکیم ارد بزرگ 


115. اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .  حکیم ارد بزرگ 


116. آدمهای بد کردار ، از سکوت خردمندان نیز می هراسند .  حکیم ارد بزرگ  


117. در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .  حکیم ارد بزرگ  


118. کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .  حکیم ارد بزرگ  


119. اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند .  حکیم ارد بزرگ  


120. ناراستی ها ، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند ، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش ، زنده نگاه داریم .  حکیم ارد بزرگ  


121. آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدم هایند .  حکیم ارد بزرگ 


122. جایی که خردمندان خوار باشند ، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان ، میدان داری می کنند .  حکیم ارد بزرگ 


123. دانش امروز ، فر بسیاری در پی داشته ، ولی نیروی جاری سازی آرامش در روان ما را ندارد . آسودگی و آرامش ، در سخن خردمندان است .  حکیم ارد بزرگ 


124. آرامش اگر همیشگی باشد ، سستی و پلشتی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ  


125. می گویند ، رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد ، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .  حکیم ارد بزرگ 


126. آدم های دور اندیش ، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند .  حکیم ارد بزرگ 


127. برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو .  حکیم ارد بزرگ 


128. روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک ، به بند نکشیم .  حکیم ارد بزرگ 


129. اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد .  حکیم ارد بزرگ 


130. گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است .  حکیم ارد بزرگ 


131. آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست .  حکیم ارد بزرگ
 

132. بازده رنج و سختی خردمندان ، اندرزهای شیرین و پندآموز است .  حکیم ارد بزرگ  


133. بهترین آموزگار ، پیوسته با تشویق ، شاگردان را به آموختن دلگرم می سازد .  حکیم ارد بزرگ 


134. آموزگاری که با واژه "تشویق" و کارکرد آن ، آشنا نیست ، به راستی بی سواد و خام است .  حکیم ارد بزرگ 


135. خردمندی از دیدگاه اُرد ،  شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است .  حکیم ارد بزرگ


136. نقد بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است ، که ارزش آن را باید دانست .  حکیم ارد بزرگ  


137. خودستایی ، بزرگترین دام برای کسانی است ، که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند .  حکیم ارد بزرگ  


138. آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد ، یاوه گویی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ  


139. کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نیرومند شده باشد .  حکیم ارد بزرگ
 

140. جایگاه نقد شما بر کار دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گامتان ، برای سازندگی و آفرینش باشد .  حکیم ارد بزرگ  


141. برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم .  حکیم ارد بزرگ  


142.  نقادی و ارزیابی به معنای تحقیر نمودن و نابود ساختن انرژی دیگران نیست .  حکیم ارد بزرگ 


143. نقد کننده دانا ، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد ، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید .  حکیم ارد بزرگ  


144. نقد کننده ایی که نکات درست و مثبت را نمی بیند ، و مدام از زشتی ها و اشتباهات دیگران سخن می گوید ، حرافی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ 


145. نقاد ، با بی ادبی ، زحمات و دستاوردهای خویش را ، بر باد می دهد .  حکیم ارد بزرگ 


کلام بزرگان , سخنان بزرکان , بانک سخنان بزرگان , دانلود سخنان حکیمانه , بهترین سخنان دنیا , سخن های حکیمانه , جملات زیبا و حکیمانه از بزرگان , جملات حکیمانه, Great OrodGreat Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod( تعداد کل: 14 )
<<    1       ...       10       11       12       13       14    >>