X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم بزرگمهر بختگانحکیم فردوسی توسیحکیم ارد بزرگ جبران خلیل جبرانفریدریش نیچه


http://s6.picofile.com/file/8255400068/iran_blogme_1.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400100/iran_blogme_2.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400176/iran_blogme_3.jpghttp://s7.picofile.com/file/8264864592/iran_blogme_4.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400234/iran_blogme_5.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400250/iran_blogme_6.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400292/iran_blogme_7.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400326/iran_blogme_8.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400350/iran_blogme_9.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400376/iran_blogme_10.jpg
http://s7.picofile.com/file/8255400426/iran_blogme_11.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400450/iran_blogme_12.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400484/iran_blogme_13.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400500/iran_blogme_14.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400550/iran_blogme_15.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400618/iran_blogme_16.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400626/iran_blogme_17.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400642/iran_blogme_18.jpghttp://s6.picofile.com/file/8255400668/iran_blogme_19.jpghttp://s7.picofile.com/file/8255400726/iran_blogme_20.jpg

سخنان حکیم فردوسی توسی

چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392


حکیم فردوسی توسی، سخنان حکیم فردوسی، سخنان فردوسی طوسی، سخنان حکیمانه فردوسی، سخنان ابوالقاسم فردوسی، سخنان ارزشمند فردوسی طوسی، سخن فردوسی، سخنان حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، جملات حکیم فردوسی طوسی، جملات زیبای حکیم ابولقاسم فردوسی


دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی توسیگوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . حکیم فردوسی توسی


خرد برترین هدیه الهی است . حکیم فردوسی توسی


خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . حکیم فردوسی توسی


کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . حکیم فردوسی توسی


بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . حکیم فردوسی توسی


خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . حکیم فردوسی توسی


اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . حکیم فردوسی توسی


خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی توسی


کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد . حکیم فردوسی توسی


دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی . حکیم فردوسی توسی


به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد . حکیم فردوسی توسی


روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! . حکیم فردوسی توسی


چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست . حکیم فردوسی توسی


بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . حکیم فردوسی توسی


رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . حکیم فردوسی توسی


اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . حکیم فردوسی توسی


کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . حکیم فردوسی توسی


این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . حکیم فردوسی توسی


فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است . حکیم فردوسی توسی


کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . حکیم فردوسی توسی


آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد . حکیم فردوسی توسی


از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند . حکیم فردوسی توسی


جایگاه پرستش گران کوهستان است . حکیم فردوسی توسی


آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد . حکیم فردوسی توسی


فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . حکیم فردوسی توسی

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . حکیم فردوسی توسی


خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . حکیم فردوسی توسی


ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . حکیم فردوسی توسی


آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . حکیم فردوسی توسی


دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت . حکیم فردوسی توسی


جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . حکیم فردوسی توسی